Khách sạn Bình Đại Bến Tre - www.khachsanbinhdai.com

Khách sạn Bình Đại Bến Tre - www.khachsanbinhdai.com - Test database dumb 14/02/2021

 


Xin lỗi nếu bạn đã nhìn thấy trang website này!

Đây là dữ liệu truy vấn hệ thống mẫu để đội ngũ IT khách sạn tối ưu hệ thống và tường lửa. Xin lỗi bạn vì sự bất tiện này và chúng tôi cũng hi vọng bạn tìm thấy thông tin hữu ích khác để đặt phòng khách sạn tại Bình Đại Bến Tre nhé!

Thông tin khách sạn Bình Đại - Bến Tre

Địa chỉ: Nguyễn Thị Định, Ấp Bình Hòa, Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre

Hotline: 0275 2239 666

Website: https://www.khachsanbinhdai.com/

---

Còn đây là thông tin để đội ngũ IT tối ưu hệ thống! Xin lỗi bạn nhé

15:59:20: [+] 1826/3484 link redirects to your URL - https://enews.eller.arizona.edu/t.aspx?S=7&ID=2261&NL=1449&N=2196&SI=286609&url=https://www.dulichdau.com/2021/01/thu-uc-banh-beo-mi-quang-ia-chi-321-kha.html

15:59:20: [+] 1803/3484 matches engine General Blogs - https://www.blueshirtbanter.com/contact

15:59:20: [-] 1803/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:20: [+] 1804/3484 matches engine General Blogs - http://www.sister.co.jp/cgi-bin/benten_e/bbs_e.cgi

15:59:20: [-] 1804/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:20: [+] 1804/3484 matches engine General Blogs - http://www.sister.co.jp/cgi-bin/benten_e/bbs_e.cgi?mode=noscript&page=

15:59:20: [-] 1804/3484 no engine matches - http://www.sister.co.jp/cgi-bin/benten_e/bbs_e.cgi?mode=noscript&page=

15:59:20: [+] 1805/3484 link redirects to your URL - http://statisticalpowerinc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

15:59:20: [+] 1834/5136 matches engine General Blogs - https://scottbolinger.com/jamstack-so-hot-right-now/

15:59:20: [+] 1834/5136 submission successful (249/300 submitted - AVG: 577.69/h) - https://scottbolinger.com/jamstack-so-hot-right-now/

15:59:20: [-] 1806/3484 no engine matches - https://www.uktobacco.com/pipe-accessories/falcon-pipe-accessories/falcon-meerschaum-lined-pipe-bowls.html

15:59:20: [-] already parsed - https://www.mappemonde.net/wp-content/uploads/2019/06/www.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Fthu-uc-kem-dua-tran-chau-co-mat-tai.html_.png

15:59:20: [+] 1835/5136 matches engine General Blogs - http://www.mongoliaeconomy.com/

15:59:20: [-] 1835/5136 required variable "url" was not used in form.

15:59:20: [+] 1835/5136 matches engine General Blogs - http://www.mongoliaeconomy.com/education/how-to-choose-the-best-research-paper-writing-companies/

15:59:20: [-] 1835/5136 no engine matches - http://www.mongoliaeconomy.com/education/how-to-choose-the-best-research-paper-writing-companies/

15:59:20: [-] 1830/5289 no engine matches (HTTP-Status: 404 Not Found) - http://img829.imageshack.us

15:59:20: [+] 1831/5289 matches engine General Blogs - https://www.3cdc.org/civic-spaces/

15:59:20: [-] 1831/5289 required variable "url" was not used in form.

15:59:20: [+] 0821/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:20: [+] 1807/3484 link redirects to your URL - http://www.ueigroupfoils.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

15:59:20: [+] 1808/3484 matches engine General Blogs - http://ia.woodw.o.R.t.h@oskj.jp/yybbs/yybbs/yybbs.cgi?list=thread

15:59:20: [-] 1808/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:20: [-] already parsed - https://allemagneenfrance.diplo.de/WhatsApp://send?text=Missions+allemandes+en+France%20https://www.101dian.com/2021/01/tanbinh-review-dao-hua-taiwanese-hotpot.html

15:59:20: [+] 1808/3484 matches engine General Blogs - http://ia.woodw.o.R.t.h@oskj.jp/yybbs/yybbs/yybbs.cgi?mode=icon

15:59:20: [-] 1808/3484 no engine matches - http://ia.woodw.o.R.t.h@oskj.jp/yybbs/yybbs/yybbs.cgi?mode=icon

15:59:20: [+] 1836/5136 matches engine General Blogs - https://reelmusic.wordpress.com/

15:59:20: [-] 1836/5136 required variable "url" was not used in form.

15:59:20: [+] 1836/5136 matches engine General Blogs - https://reelmusic.wordpress.com/2011/11/03/the-gruffalo-rene-aubry/

15:59:20: [+] 1836/5136 matches engine General Blogs - https://reelmusic.wordpress.com/2011/11/03/the-gruffalo-rene-aubry/

15:59:20: [ ] 1836/5136 waiting 15 seconds to not spam.

15:59:21: [-] already parsed - http://th05.deviantart.net

15:59:20: [+] 1836/5136 submission successful (250/300 submitted - AVG: 579.80/h) - https://reelmusic.wordpress.com/2011/11/03/the-gruffalo-rene-aubry/

15:59:21: [-] already parsed - http://volodymyrrada.gov.ua/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fwww.101dian.com%2F2021%2F01%2Fquan3-483-le-van-sy-q3.html

15:59:21: [-] 1833/5289 no engine matches - http://personal.strath.ac.uk

15:59:21: [-] 1834/5289 no engine matches - http://appinfo.site

15:59:21: [-] 1826/6399 no engine matches - https://www.dtexshop.com/collections/scarves-for-women-digital-printed-fabric-clothing-usa/products/designer-silk-scarf

15:59:21: [-] already parsed - http://www.eat-your-heart-out.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fwww.dulichdau.com%2F2021%2F02%2Fthong-tin-review-uong-moi-nhat-ngay_5.html

15:59:21: [-] 1824/5219 no engine matches - https://ccm.net

15:59:21: [+] 1825/5219 matches engine General Blogs - https://www.biosearchtech.com/

15:59:21: [+] 0822/5659 link redirects to your URL - https://sm-skipper.com/cgi-bin/click/click3.cgi?cnt=ns&url=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:21: [-] 1825/5219 required variable "url" was not used in form.

15:59:21: [+] 1825/5219 matches engine General Blogs - https://www.biosearchtech.com/support/education

15:59:21: [+] 1825/5219 matches engine General Blogs - https://www.biosearchtech.com/support/education

15:59:21: [-] 1825/5219 required variable "url" was not used in form.

15:59:21: [-] already parsed - https://ivapp.eu/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdiaocphucland.vn%2Fdat-nen-dang-dau-tu-trong-mua-dich%2F

15:59:21: [-] 1837/5136 no engine matches - https://medienorge.uib.no/statistikk/medium/boker,oppdatering/391

15:59:21: [-] 1829/3484 whois/stats site already parsed - http://mondomusicals.blogspot.com/2015/10/www.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Fi-phuot-bang-xe-ga-la-bieu-hien-cua-su.html/

15:59:21: [-] already parsed - http://teatime.games

15:59:21: [-] 1836/5289 no engine matches - https://image.online-convert.com/convert-to-webp

15:59:21: [-] already parsed - https://piedmontave.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

15:59:21: [-] already parsed - http://wheathampstead.net

15:59:21: [-] 1839/5136 no engine matches - https://italians.corriere.it/2021/02/13/mezzi-pubblici-giudizi-e-pregiudizi/

15:59:22: [+] 1827/6399 matches engine General Blogs - https://heyl.nl/website/detail/741/

15:59:22: [-] 1827/6399 required variable "url" was not used in form.

15:59:22: [-] 1827/5219 no engine matches - https://brewersofeurope.org/site/media-centre/index.php?class_id=33&type=upcoming

15:59:22: [-] 1828/5219 no engine matches - http://www.housing.wa.gov.au/investorsandpartners/designandconstructHRBP/Pages/default.aspx

15:59:22: [+] 1840/5136 matches engine General Blogs - https://xuanfengge.com/

15:59:22: [-] 1840/5136 required variable "url" was not used in form.

15:59:22: [+] 1840/5136 matches engine General Blogs - https://xuanfengge.com/in-2014-the-latest-front-end-developer-interview-questions-list-topics-answers-complete-edition.html

15:59:22: [+] 1840/5136 matches engine General Blogs - https://xuanfengge.com/in-2014-the-latest-front-end-developer-interview-questions-list-topics-answers-complete-edition.html

15:59:22: [+] 1840/5136 submission successful (251/300 submitted - AVG: 581.68/h) - https://xuanfengge.com/in-2014-the-latest-front-end-developer-interview-questions-list-topics-answers-complete-edition.html

15:59:22: [+] 1830/3484 link redirects to your URL - http://biz-zon.ru/bitrix/redirect.php?event1=&event2=&event3=&goto=https://www.dulichdau.com/2021/02/thong-tin-review-uong-moi-nhat-ngay_2.html

15:59:22: [-] 1838/5289 download failed (SOCK: Host not found) - http://falmouthmass.us

15:59:22: [-] 1809/3484 download failed (SOCK: Host not found) - http://www.risolutoreinformatico.it/top100/index.php?a=stats&u=ward58fwsfxjbch

15:59:22: [+] 1841/5136 matches engine General Blogs - https://vervoerregio.nl/

15:59:22: [-] 1841/5136 required variable "url" was not used in form.

15:59:22: [+] 1841/5136 matches engine General Blogs - https://vervoerregio.nl/artikel/20210111-17-miljoen-euro-voor-verkeersveiligheid-in-alle-verv

15:59:22: [+] 1841/5136 matches engine General Blogs - https://vervoerregio.nl/artikel/20210111-17-miljoen-euro-voor-verkeersveiligheid-in-alle-verv

15:59:22: [-] 1841/5136 required variable "url" was not used in form.

15:59:22: [+] 0823/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:22: [-] 0824/5659 no engine matches - http://forum.phido.ca/faq.php?sid=f5cb0c7a5fdcf6319266e351889eb0fc

15:59:22: [-] 1829/5219 no engine matches - https://jeannegeigercrisiscenter.org

15:59:22: [-] 1839/5289 no engine matches (HTTP-Status: 403 Forbidden) - http://blog.csukovits.at

15:59:22: [-] 1840/5289 no engine matches (HTTP-Status: 404 Not Found) - http://us.i1.yimg.com

15:59:22: [+] 1831/3484 matches engine General Blogs - https://www.capitaine-energie.com/actualites-energie/ambitions-de-leurope-dici-2025-devenir-autosuffisante-en-batteries-pour-vehicules-electriques/

15:59:22: [+] 1831/3484 submission successful (255/300 submitted - AVG: 590.70/h) - https://www.capitaine-energie.com/actualites-energie/ambitions-de-leurope-dici-2025-devenir-autosuffisante-en-batteries-pour-vehicules-electriques/

15:59:22: [-] 1841/5289 no engine matches (HTTP-Status: 404 Not Found) - https://discover-bayanolgii.com

15:59:22: [+] 1832/3484 matches engine General Blogs - https://www.skibutlers.com/.hb-bundle/https://www.dulichdau.com/2021/01/quan-3-review-bo-nguyen-tang-bo-chi-ba.html

15:59:22: [-] 1832/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:22: [+] 1832/3484 matches engine General Blogs - https://www.skibutlers.com/.hb-bundle/https://www.dulichdau.com/2021/01/quan-3-review-bo-nguyen-tang-bo-chi-ba.html

15:59:22: [+] 1832/3484 matches engine General Blogs - https://www.skibutlers.com/.hb-bundle/https://www.dulichdau.com/2021/01/quan-3-review-bo-nguyen-tang-bo-chi-ba.html

15:59:22: [-] 1832/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:22: [-] 1810/3484 no engine matches (HTTP-Status: 503 Service Unavailable) - https://ctg-light.plugins-zone.com/user/profile/60

15:59:23: [+] 1842/5289 matches engine Pingback - https://www.siegemedia.com/

15:59:23: [+] 1842/5289 new URL - https://www.siegemedia.com/xmlrpc.php

15:59:23: [+] 1842/5289 unknown submission status (112/300 submitted - AVG: 259.39/h) - http://siegemedia.com

15:59:23: [+] 0825/5659 link redirects to your URL - http://dvd24online.de/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:23: [+] 1842/5136 matches engine General Blogs - https://www.nbcs.us/

15:59:23: [-] 1842/5136 no form at all - https://www.nbcs.us/

15:59:23: [+] 1842/5136 matches engine General Blogs - https://www.nbcs.us/lawyers-leading-the-way

15:59:23: [+] 1842/5136 matches engine General Blogs - https://www.nbcs.us/lawyers-leading-the-way

15:59:23: [-] 1842/5136 no form at all - https://www.nbcs.us/lawyers-leading-the-way

15:59:23: [+] 1843/5289 matches engine Pingback - https://incredibleorissa.com/

15:59:23: [+] 1843/5289 new URL - https://incredibleorissa.com/xmlrpc.php

15:59:23: [+] 1843/5289 unknown submission status (113/300 submitted - AVG: 261.70/h) - http://incredibleorissa.com

15:59:23: [-] 1843/5136 download failed (SOCK: Host not found) - http://garage.brinkster.net

15:59:23: [-] 1828/6399 no engine matches - https://hanovermc.com

15:59:23: [-] 1844/5136 no engine matches - http://stevenharrington.com/works/first

15:59:23: [-] 1811/3484 no engine matches (HTTP-Status: 403 Forbidden) - http://www.icm-medan.com

15:59:23: [-] 1829/6399 no engine matches - http://www.sharewareabc.com/download/google-indexed-pages-whois-info/

15:59:23: [-] 1830/6399 no engine matches - https://maps.fphlcc.ca/

15:59:23: [-] 1812/3484 no engine matches - https://www.talkingchop.com/atlanta-braves-prospects-minor-leagues

15:59:23: [+] 1813/3484 matches engine General Blogs - http://www.truepenisenhancer.com

15:59:23: [+] 1831/6399 matches engine General Blogs - https://zeroanthropology.net/

15:59:23: [-] 1813/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:23: [-] 1831/6399 required variable "url" was not used in form.

15:59:23: [+] 1813/3484 matches engine General Blogs - http://www.truepenisenhancer.com/2018/09/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b

15:59:23: [+] 1831/6399 matches engine General Blogs - https://zeroanthropology.net/2014/08/29/imperial-abduction-the-globalization-of-residential-schooling/

15:59:23: [+] 1813/3484 matches engine General Blogs - http://www.truepenisenhancer.com/2018/09/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%96%e0%b8%b7%e0%b8%ad%e0%b

15:59:23: [-] 1831/6399 required variable "url" was not used in form.

15:59:23: [+] 1813/3484 submission successful (248/300 submitted - AVG: 574.11/h) - http://www.truepenisenhancer.com/2018/09/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0

15:59:23: [+] 1831/6399 matches engine Pingback - https://zeroanthropology.net/2014/08/29/imperial-abduction-the-globalization-of-residential-schooling/

15:59:23: [+] 1831/6399 new URL - https://zeroanthropology.net/xmlrpc.php

15:59:23: [-] 1831/6399 submission failed (<fault>) - https://zeroanthropology.net/xmlrpc.php

15:59:23: [+] 1830/5219 matches engine Pingback - http://kfrr.kz/?lang=ru

15:59:23: [+] 1830/5219 new URL - http://kfrr.kz/xmlrpc.php

15:59:23: [+] 1830/5219 unknown submission status (172/300 submitted - AVG: 398.18/h) - http://kfrr.kz

15:59:23: [-] 0826/5659 no engine matches - https://amedemo.com/wpdemo/demo.php

15:59:24: [+] 1832/6399 matches engine General Blogs - https://japaneseculturereflectionsblog.wordpress.com/

15:59:24: [-] 1832/6399 required variable "url" was not used in form.

15:59:24: [+] 1832/6399 matches engine General Blogs - https://japaneseculturereflectionsblog.wordpress.com/2016/05/24/mishimas-gruesome-patriotism/comment-page-1/

15:59:24: [ ] 1832/6399 waiting 15 seconds to not spam.

15:59:24: [+] 1832/6399 submission successful (58/300 submitted - AVG: 134.26/h) - https://japaneseculturereflectionsblog.wordpress.com/2016/05/24/mishimas-gruesome-patriotism/comment-page-1/

15:59:24: [+] 1833/6399 matches engine Pingback - http://roxysinclaire.com

15:59:24: [+] 1833/6399 new URL - http://roxysinclaire.com/xmlrpc.php

15:59:24: [-] 1833/6399 submission failed (<fault>) - http://roxysinclaire.com/xmlrpc.php

15:59:24: [-] 1845/5136 no engine matches - https://m.statbank.dk/Tables/2454

15:59:24: [ ] 000/000 [Page END] results on Excite for BoINC with query inurl:"team_display.php"

15:59:24: [!] Your IP might be blocked on Excite

15:59:24: [ ] Loaded 2/680 URLs from site lists

15:59:24: [-] 0541/5636 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://www.coloncleansehomemade.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Fbat-dong-san-golden-alpha-tuyen-dung-chuyen-vien-kinh-doanh%2F

15:59:24: [-] 0827/5659 domain change http://www.itergateway.org/proxify.php?q=https://www.khachsanbinhdai.com/ -> https://www.google.com

15:59:24: [-] 0827/5659 no engine matches - https://www.itergateway.org/resources/my-lifes-travels-and-adventures

15:59:24: [+] 1834/6399 matches engine HubSpot - https://community.nearform.com/

15:59:24: [-] 1834/6399 no form at all - https://community.nearform.com/

15:59:24: [+] 1834/6399 matches engine HubSpot - https://community.nearform.com/hs-fs/hub/1964953/hub_generated/module_assets/28135403378/1589877285593/module_28135403378_Social_follow.min.css

15:59:24: [-] 1834/6399 no engine matches - https://community.nearform.com/hs-fs/hub/1964953/hub_generated/module_assets/28135403378/1589877285593/module_28135403378_Social_follow.min.css

15:59:24: [-] 0828/5659 no engine matches - https://www.securitycode.ru/personal-data/

15:59:24: [-] 1846/5136 no engine matches - https://www.spainhotels-andalucia.com/biicodecom/

15:59:24: [+] 1831/5219 matches engine General Blogs - https://blog.grundrisse.net/

15:59:24: [-] 1831/5219 required variable "url" was not used in form.

15:59:24: [+] 1831/5219 matches engine Pingback - https://blog.grundrisse.net/2015/03/24/die-zeitschrift-grundrisse-wurde-mit-ende-2014-eingestellt/

15:59:24: [+] 1831/5219 new URL - https://blog.grundrisse.net/xmlrpc.php

15:59:24: [-] 1831/5219 submission failed (<fault>) - https://blog.grundrisse.net/xmlrpc.php

15:59:24: [-] 1847/5136 download failed (SOCK: Non authoritative - host not found) - http://cphx.dk

15:59:24: [-] 1833/3484 download failed (SOCK: Non authoritative - host not found) - http://romansites.com

15:59:24: [-] 1848/5136 no engine matches - https://www.magonlinelibrary.com/page/advertising

15:59:25: [+] 1834/3484 matches engine Pingback - https://www.scholarshipnet.info

15:59:25: [+] 1834/3484 new URL - https://www.scholarshipnet.info/xmlrpc.php

15:59:25: [-] 1834/3484 submission failed (<fault>) - https://www.scholarshipnet.info/xmlrpc.php

15:59:25: [+] 1835/3484 matches engine General Blogs - https://www.topnhacai.org/w88-danh-gia-w88-link-vao-w88-moi-nhat/

15:59:25: [+] 1835/3484 submission successful (256/300 submitted - AVG: 591.97/h) - https://www.topnhacai.org/w88-danh-gia-w88-link-vao-w88-moi-nhat/

15:59:25: [+] 1844/5289 matches engine General Blogs - https://www.ribaj.com/

15:59:25: [-] 1844/5289 required variable "url" was not used in form.

15:59:25: [+] 1844/5289 matches engine General Blogs - https://www.ribaj.com/culture/profile-civic-architects-amsterdam-collaborative-working

15:59:25: [+] 1844/5289 matches engine General Blogs - https://www.ribaj.com/culture/profile-civic-architects-amsterdam-collaborative-working

15:59:25: [-] 1844/5289 required variable "url" was not used in form.

15:59:25: [+] 1845/5289 matches engine General Blogs - http://www.opensourcetesting.org/2015/12/31/core-impact-2013-r1-named-sc-magazine-best-buy/

15:59:25: [+] 1845/5289 submission successful (114/300 submitted - AVG: 263.62/h) - http://www.opensourcetesting.org/2015/12/31/core-impact-2013-r1-named-sc-magazine-best-buy/

15:59:25: [+] 001 possible new Target URLs from present accounts.

15:59:25: [-] 1832/5219 no engine matches - https://truesciphi.org/home_sci.html

15:59:25: [ ] Verifying links...

15:59:26: [+] 1833/5219 matches engine Pingback - https://secondme.eu/lt/

15:59:26: [+] 1833/5219 new URL - https://secondme.eu/xmlrpc.php

15:59:26: [+] 1833/5219 unknown submission status (173/300 submitted - AVG: 399.92/h) - http://secondme.lt

15:59:26: [-] 1834/5219 no engine matches - https://www.niab.com/labtest/

15:59:26: [-] 1836/3484 download failed - http://newtopassau.com/search.php?action=show_unanswered

15:59:26: [-] 1849/5136 no engine matches - https://www.owensound.ca/en/living/http-11111038_owensoundcity-en-living-youth-services.aspx

15:59:26: [+] 1850/5136 matches engine General Blogs - https://crossfadr.com/2014/02/05/namm-roundup-2014/

15:59:26: [-] 1850/5136 required variable "url" was not used in form.

15:59:26: [-] 1814/3484 no engine matches - https://st-ives-ceramics.co.uk/ringel-susanne-lukacs/

15:59:26: [+] 1837/3484 matches engine Pingback - https://burdockgroup.com/

15:59:26: [+] 1837/3484 new URL - https://burdockgroup.com/xmlrpc.php

15:59:26: [-] 1837/3484 submission failed (<fault>) - https://burdockgroup.com/xmlrpc.php

15:59:27: [-] 1835/5219 no engine matches - https://www.theoryculturesociety.org/?offset=1604908860479

15:59:27: [-] 1838/3484 no engine matches - https://www.criroma5.it/cm5rm/wp-content/uploads/2017/08/IMG-20170708-WA0009.jpg

15:59:27: [+] 0829/5659 matches engine Pingback - https://www.overdosefreepa.pitt.edu/

15:59:27: [+] 0829/5659 new URL - https://www.overdosefreepa.pitt.edu/xmlrpc.php

15:59:27: [+] 0829/5659 unknown submission status (67/300 submitted - AVG: 154.78/h) - http://overdosefreepa.pitt.edu

15:59:30: [+] 1815/3484 matches engine URL Redirect - https://www.funkerportal.de

15:59:30: [-] 1815/3484 unknown submission status - https://www.funkportal24.de/redirect.php?link=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:31: [+] 1816/3484 matches engine General Blogs - https://galesburgrailroaddays.org/concrete-crossties-new-railroad-design/

15:59:31: [+] 1816/3484 submission successful (249/300 submitted - AVG: 573.62/h) - https://galesburgrailroaddays.org/concrete-crossties-new-railroad-design/

15:59:31: [-] 1817/3484 download failed (SOCK: Connection timed out) - https://www.dplmaker.space/index.php?title=User:Shauna93B1171728

15:59:32: [ ] Verifying links...

15:59:32: [-] 1818/3484 no engine matches (HTTP-Status: 500 Internal Server Error) - http://savehchemical.ir/?option=com_k2&view=itemlist&task=user&id=269651

15:59:33: [ ] Verifying links...

15:59:35: [ ] Verifying links...

15:59:37: [+] 1836/5219 matches engine General Blogs - https://www.petsrehomed.co.uk/user/profile/407852

15:59:37: [-] 1836/5219 required variable "url" was not used in form.

15:59:37: [+] 1836/5219 matches engine General Blogs - https://www.petsrehomed.co.uk/west-highland-white-terrier-westie-p240

15:59:37: [-] 1836/5219 no engine matches - https://www.petsrehomed.co.uk/west-highland-white-terrier-westie-p240

15:59:37: [-] 1837/5219 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://trance.nu

15:59:37: [ ] Verifying links...

15:59:37: [ ] Loaded 30/504 URLs from site lists

15:59:37: [ ] Verifying links...

15:59:39: [-]  12% Verification of General Blogs not successful - https://www.offthelock.com/2017/12/03/the-guitars-of-dinosaur/

15:59:40: [-]  80% Verification of General Blogs not successful - https://miaandmoe.wordpress.com/2020/05/15/the-journey-begins/

15:59:40: [-]  80% Verification of General Blogs not successful - https://japaneseculturereflectionsblog.wordpress.com/2016/05/24/mishimas-gruesome-patriotism/comment-page-1/

15:59:41: [-]   9% Verification of General Blogs not successful - https://xuanfengge.com/in-2014-the-latest-front-end-developer-interview-questions-list-topics-answers-complete-edition.html

15:59:41: [-]  25% Verification of Pingback not successful - https://www.meu.edu.jo/facilities/internet-services/

15:59:41: [-]  20% Verification of General Blogs not successful - https://www.enamp.org/puede-el-aceite-de-cdb-tratar-los-la-artritis-reumatoide/

15:59:41: [-]  91% Verification of General Blogs not successful - http://hungvietravel.com/white-lotus-hotel-hue.html

15:59:41: [-]  13% Verification of General Blogs not successful - https://www.jaroflemons.com/hospital-bag-checklist-printable/

15:59:41: [-]  17% Verification of Pingback not successful - https://www.meu.edu.jo/about/meu-in-words/

15:59:41: [-]  22% Verification of General Blogs not successful - https://www.aneverydaystory.com/best-stroller-for-special-needs/

15:59:41: [-] 1838/5219 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://irc.rizon.net

15:59:42: [-]  21% Verification of General Blogs not successful - https://worldclimatecommunity.com/2021/02/01/how-you-can-perform-secure-from-online-casinos-3/

15:59:42: [-] already parsed - https://www.bonzaiprogressive.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Ftong-hop-dia-diem-an-uong-sai-gon.html

15:59:42: [+] 1835/6399 matches engine Pingback - https://www.unitex.com/news/the-team-at-unitex-kicks-off-the-holiday-season-with-hospital-parties-fun-filled-crafts-special-presents-and-more/

15:59:42: [-]  21% Verification of General Blogs not successful - https://waterpax.org/2015/09/15/a-whales-tale-fighting-for-survival/

15:59:42: [+] 1835/6399 new URL - https://www.unitex.com/xmlrpc.php

15:59:42: [-] 1835/6399 submission failed (<fault>) - https://www.unitex.com/xmlrpc.php

15:59:42: [-]  23% Verification of General Blogs not successful - https://melvingrant769.wordpress.com/2020/12/21/white-noise-deep-sleep-sounds-10-hours-for-relaxation-anxiety-stress-relief-2/

15:59:42: [-]  58% Verification of General Blogs not successful - https://writeupcafe.com/facebook-addiction

15:59:42: [-]  14% Verification of General Blogs not successful - https://www.michaeltesler.com/3-reasons-introverts-are-taking-over-the-world/

15:59:42: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://graceleewhitney.net/2017/07/21/hello-world/

15:59:42: [-]  18% Verification of General Blogs not successful - https://www.osinlab.com/extract-text-pdf-file-save-database-using-php/

15:59:43: [-]  18% Verification of General Blogs not successful - https://www.hatchmag.com/articles/10-most-read-articles-2020/7715185

15:59:43: [-]  65% Verification of General Blogs not successful - https://suadieuhoagiare247.com/san-pham/sua-dieu-hoa-dong-da/

15:59:43: [+] 1839/5219 matches engine Easybook Reloaded - http://museynov.ru/index.php/obshchenie/kniga-otzyvov?40

15:59:43: [+] 1839/5219 new URL - http://museynov.ru/index.php/obshchenie/kniga-otzyvov/entry/add

15:59:43: [ ] 1839/5219 waiting 19 seconds to not spam.

15:59:43: [+] 1839/5219 unknown submission status (174/300 submitted - AVG: 397.85/h) - http://museynov.ru/index.php/obshchenie/kniga-otzyvov?40

15:59:43: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://crowdfundingprofessional.org

15:59:43: [-]  33% Verification of General Blogs not successful - https://swooshing.wordpress.com/2009/03/19/startup-seed-raising-skillzzz/

15:59:43: [+] 1836/6399 matches engine General Blogs - https://defesadoevangelho.com.br/videos/urgente-nossos-filhos-correm-perigo-paulo-junior-guilherme-shelb/

15:59:43: [+] 1836/6399 submission successful (59/300 submitted - AVG: 134.88/h) - https://defesadoevangelho.com.br/videos/urgente-nossos-filhos-correm-perigo-paulo-junior-guilherme-shelb/

15:59:43: [-]  33% Verification of General Blogs not successful - https://voiceofhair.com/spilling-the-tea-on-the-popular-spring-twists-protective-style/

15:59:43: [-]  20% Verification of General Blogs not successful - https://www.fmita.it/1583-litalia-mondiale-di-enzo-bearzot-una-storia-di-tattica-tecnica-e-determinazione

15:59:43: [-]  28% Verification of Gallery2 not successful - https://seoblog.life/huki/post-a-comment-powered-by-plogger.html

15:59:43: [-]  37% Verification of General Blogs not successful - https://stationeryclub.wordpress.com/2010/03/30/what-really-happened-at-stationery-club-no-2/

15:59:43: [-]  37% Verification of General Blogs not successful - https://tweeterboard.com/9-ways-to-recycle-those-old-cotton-shirts/

15:59:43: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://mozahid.com

15:59:43: [-]  77% Verification of General Blogs not successful - http://victorianhalloween.com/2020/09/26/your-current-1st-electric-bike-tricks-for-acquiring-systems-batteries-along-with-entirely-built-power-mountain-bikes/

15:59:43: [-]  77% Verification of Pingback not successful - http://rossta.net

15:59:44: [-]  31% Verification of General Blogs not successful - https://rawinterwriter.wordpress.com/2017/09/25/erotica-showcase-godiva-glenn-the-first-chapter/comment-page-1/

15:59:44: [-]  31% Verification of General Blogs not successful - https://royalhats.net/2014/11/25/hat-from-the-past-14/a-flashback-11/

15:59:44: [-]  22% Verification of General Blogs not successful - https://www.dreamhomebasedwork.com/online-jobs-that-pay-daily/

15:59:44: [-]  29% Verification of General Blogs not successful - https://khoainhitra.wordpress.com/2015/08/20/li-ching-chao-to-the-tune-of-yi-chin-o/

15:59:44: [-]  29% Verification of General Blogs not successful - https://maydongphucgiarehcm76692140.wordpress.com/2020/08/30/huong-dan-tang-dr-cho-web-may-dong-phuc-thanh-cong/

15:59:44: [-]  53% Verification of General Blogs not successful - https://lundestudio.com/best-red-dot-for-ruger-mark-iv/

15:59:44: [-]  53% Verification of General Blogs not successful - https://magictravelsaroundtheworld.wordpress.com/2016/06/22/muzeum-pergamonskie/

15:59:44: [-]  53% Verification of General Blogs not successful - https://historyofthewnba.wordpress.com/2013/05/22/connecticut-sun/

15:59:44: [-]  53% Verification of General Blogs not successful - https://notsohairyjerry.wordpress.com/2008/06/15/monkey-mountain-near-khamis-mushayt-saudi-arabia/

15:59:44: [-]  37% Verification of General Blogs not successful - https://lapate.wordpress.com/2008/10/02/microsoft-brasil-lanca-atualizacao-do-windows-para-horario-de-verao/

15:59:44: [-]  28% Verification of General Blogs not successful - https://www.aroundmyroom.com/2019/09/18/influencers/

15:59:44: [-]  54% Verification of General Blogs not successful - https://expertworldtravel.com/travel-packing-hacks-tips/

15:59:44: [-]  39% Verification of General Blogs not successful - https://greecefsp2009.wordpress.com/2009/06/07/photo-gallery-and-end-statements/

15:59:44: [-]  56% Verification of General Blogs not successful - https://hamariweb.uk/bread-and-oil-10-recipes-to-enrich-the-most-famous-snack-in-italy/

15:59:45: [-]  31% Verification of General Blogs not successful - https://utahcityguide.com/2020/06/02/bermain-casino-tanpa-modal-apakah-bener-bisa/

15:59:45: [-]  88% Verification of General Blogs not successful - http://pflagcda.wordpress.com

15:59:45: [-]  58% Verification of General Blogs not successful - https://code4cloud.wordpress.com/2014/04/20/introducing-apexmocks-framework/

15:59:45: [-]  31% Verification of General Blogs not successful - https://starteracademy.com/the-marketers-ultimate-social-media-image-sizes-cheat-sheet/

15:59:45: [-]  31% Verification of General Blogs not successful - https://www.denimsandjeans.com/events/turkish-denim-mills-2021-scenario-a-panel-discussion-with-dilek-erik-sinem-senbark-murat-aydogdu/46092

15:59:45: [-]  42% Verification of General Blogs not successful - https://caseybergman.wordpress.com/2011/12/02/just-say-no/

15:59:45: [-]  31% Verification of General Blogs not successful - https://thefuneralsite.wordpress.com/2010/03/04/whats-possible-for-thefuneralsite-com/

15:59:45: [-]  59% Verification of General Blogs not successful - https://hungerandhealth.feedingamerica.org/resource/first-glance-hunger-health-equity-spotlight-black-community/

15:59:45: [-]  45% Verification of General Blogs not successful - https://ariabridaluk.com/about/screen-shot-2017-05-30-at-10-35-42/

15:59:45: [-]  34% Verification of General Blogs not successful - https://woolman.org/2020/06/08/black-lives-matter/

15:59:45: [-]  61% Verification of General Blogs not successful - https://galesburgrailroaddays.org/concrete-crossties-new-railroad-design/

15:59:45: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://ozette.com

15:59:45: [-] 1840/5219 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://ojs-prod.library.usyd.edu.au

15:59:45: [-] 0830/5659 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://emmawatkins.com.au

15:59:46: [ ] Verifying finished (7 checks done)

15:59:46: [-]  67% Verification of General Blogs not successful - http://www.michiganlighthouse.org/here-are-tips-to-ensure-you-have-success-with-your-affiliate-marketing-plan/

15:59:46: [-]  67% Verification of General Blogs not successful - https://benohead.com/blog/2012/04/27/debian-change-the-keyboard-layout-from-the-console/

15:59:46: [-]  65% Verification of General Blogs not successful - https://anthonycampos1.wordpress.com/2020/05/29/chlorine-or-bromine-which-is-better-in-a-pool-or-spa/

15:59:46: [-] 1841/5219 download failed (HTTP-Status: 204 No Content) - https://instagram.ftpe8-3.fna.fbcdn.net

15:59:46: [-]  97% Verification of General Blogs not successful - http://www.darrenreidhistory.co.uk/keepers-of-the-forest-the-new-documentary-about-brazils-indigenous-peoples-from-darren-r-reid/

15:59:46: [-]  38% Verification of General Blogs not successful - https://rightscholarship.wordpress.com/2018/10/10/ketteler-and-the-kulturkampf/

15:59:46: [-]  38% Verification of General Blogs not successful - https://scottbolinger.com/jamstack-so-hot-right-now/

15:59:46: [-]  67% Verification of Pingback not successful - http://porelinterestequieroandres.es/conceptos-financieros/c/como-calcular-correctamente-el-precio-de-venta-a-partir-del-precio-de-coste-usando-un-porcentaje-de-beneficio-deseado

15:59:46: [-] 0831/5659 whois/stats site already parsed - https://khachsanbinhdai.com.fc2.com/blog-entry-1.html

15:59:46: [-]  67% Verification of General Blogs not successful - http://www.opensourcetesting.org/2015/12/31/core-impact-2013-r1-named-sc-magazine-best-buy/

15:59:46: [-]  40% Verification of General Blogs not successful - https://scpmipk.org/nmfl/dinar-intel.html

15:59:46: [-]  68% Verification of Trackback not successful - https://www.mujerescreando.it/igeamontemurro/

15:59:46: [-]  68% Verification of General Blogs not successful - https://boxingnewstv.com/estrada-vs-chocolatito-title-rematch-to-take-place-eight-years-since-first-fight/

15:59:46: [-]  74% Verification of General Blogs not successful - https://amazoniareal.com.br/jovens-cidadaos/meus-avos-warina-uru-eu-wau-wau-e-aruka-juma/

15:59:47: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://equal-parenting.org/2019/05/13/hello-world/

15:59:47: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://overdosefreepa.pitt.edu

15:59:47: [-]  48% Verification of General Blogs not successful - https://reelmusic.wordpress.com/2011/11/03/the-gruffalo-rene-aubry/

15:59:47: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://blog.oo87.com/default/7765.html

15:59:47: [-]  52% Verification of General Blogs not successful - https://pipeorgantaxonomy.wordpress.com/2015/09/11/joachim-wagner-marienkirche-berlin-germany/

15:59:47: [-]  71% Verification of General Blogs not successful - https://afmsim.com/the-pocket-rocket-is-cleared-to-land/x-plane-2019-03-19-18-37-38/

15:59:47: [+] 001 possible new Target URLs from present accounts.

15:59:47: [-]  80% Verification of General Blogs not successful - http://rrtecnologia.net/pela-primeira-vez-mais-da-metade-da-zona-rural-e-classes-mais-baixas-tem-acesso-a-internet-diz-pesquisa/

15:59:47: [-]  53% Verification of General Blogs not successful - https://pointersgonewild.com/2012/04/23/musictoy-music-made-simple/

15:59:47: [ ] Verifying links...

15:59:47: [-]  72% Verification of General Blogs not successful - https://community.ibm.com/community/user/automation/blogs/tim-bonnemann1/2020/07/09/getting-started

15:59:47: [-] 1842/5219 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://www.rccsonline.com/eSports/forum/discussion/563102/postid11-o-%D0%98gornyy-biznes-zakon-ob-%D0%98gornom-biznese-%D0%98gornyy-biznes-v-rossii-businessman-ru

15:59:47: [-]  53% Verification of General Blogs not successful - https://northernireland.foundation/2015/12/03/beyond-silence-ending-sexual-violence-in-conflict/

15:59:47: [-]  80% Verification of Pingback not successful - http://rtwblog.com

15:59:47: [-]  85% Verification of General Blogs not successful - https://99sounds.org/underground-sounds/

15:59:47: [-]  85% Verification of General Blogs not successful - http://ynambu.com/2021/01/19/various-type-of-online-casinos/

15:59:47: [-]  86% Verification of URL Redirect not successful->removed - http://www.hq-japan.com/cgi-bin/atx/out.cgi?id=120&tag=top4&trade=https://www.khachsanbinhdai.com/ [Link]

15:59:47: [-]  55% Verification of General Blogs not successful - https://emlyn-the-large.com/2016/04/16/save-syria-a-deal-with-two-devils-is-urgently-needed/

15:59:47: [-]  82% Verification of Pingback not successful - http://siegemedia.com

15:59:47: [-]  55% Verification of General Blogs not successful - https://herminesplace.wordpress.com/2020/08/04/sheena-inkettes-august-challenge/

15:59:47: [-]  89% Verification of General Blogs not successful - http://poker-pool.com/ekspresi-poker-mimik-poker-membuat-orang-terkagum-kagum/

15:59:47: [-]  91% Verification of General Blogs not successful - http://www.truepenisenhancer.com/2018/09/%e0%b8%aa%e0%b8%b4%e0%b8%87%e0%b8%ab%e0%b9%8c%e0%b8%9a%e0%b8%a5%e0%b8%b9%e0%b8%aa%e0%b9%8c-%e0%b9%80%e0%b8%8a%e0%b8%a5%e0%b8%8b%e0%b8%b5-%e0%b8%96%

15:59:47: [-]  56% Verification of General Blogs not successful - https://pt.vu/tech/web/tudo-o-que-precisa-de-saber-sobre-neuromarketing/

15:59:48: [-]  56% Verification of General Blogs not successful - https://thestateofbritain.co.uk/northern-economies-contract-the-most-and-uk-debt-exceeds-104-of-gdp/

15:59:48: [-]   6% Verification of General Blogs not successful - https://www.thewindupspace.com/best-cake-turntable/

15:59:48: [-]  93% Verification of General Blogs not successful - http://marketing-agency71482.bluxeblog.com/20918593/reliable-towing-provider-in-time

15:59:48: [-]  93% Verification of General Blogs not successful - http://www.mikkmatsi.com/

15:59:48: [-]   7% Verification of General Blogs not successful - https://www.topnhacai.org/w88-danh-gia-w88-link-vao-w88-moi-nhat/

15:59:48: [-]  95% Verification of General Blogs not successful - http://httpswwwonelovemdorg91998.fitnell.com/36862336/details-fiction-and-medical-marijuana

15:59:48: [-]  57% Verification of General Blogs not successful - https://disarmeurope.wordpress.com/2013/07/02/restoring-dignity-a-toolkit-for-religious-communities-to-end-violence-against-women-is-available-now-in-3-languages/

15:59:48: [-]  57% Verification of General Blogs not successful - https://ecolonomics.org/matthew-stone-nextgen-nano-decentralising-the-sustainable-energy-industry/

15:59:48: [-]  97% Verification of Pingback not successful - http://incredibleorissa.com

15:59:48: [-]  95% Verification of General Blogs not successful - http://rainingondarkness.com/2020/07/money-doesnt-buy-happiness-the-casey-johnson-story/

15:59:48: [-]  97% Verification of Pingback not successful - http://kefron.com

15:59:48: [-]  60% Verification of General Blogs not successful - https://passportnews.co.il/%d7%a8%d7%90%d7%a9-%d7%94%d7%a2%d7%99%d7%a8-%d7%90%d7%99%d7%9c%d7%aa-%d7%9c%d7%9e%d7%a9%d7%a8%d7%93-%d7%94%d7%91%d7%a8%d7%99%d7%90%d7%95%d7%aa-%d7%9c%d7%90%d7%a9

15:59:48: [-]  60% Verification of General Blogs not successful - https://mooileven.org/de-maan-stralen-in-het-donker/instagram-3383597_640/

15:59:48: [+] 1846/5289 matches engine General Blogs - https://royalhats.net/

15:59:48: [-]  16% Verification of General Blogs not successful - https://www.thewaywardhome.com/best-bunkhouse-camper-floor-plans/

15:59:48: [-] 1846/5289 required variable "url" was not used in form.

15:59:48: [+] 1846/5289 matches engine General Blogs - https://royalhats.net/2014/11/25/hat-from-the-past-14/a-flashback-11/

15:59:48: [ ] 1846/5289 waiting 15 seconds to not spam.

15:59:48: [+] 1846/5289 submission successful (115/300 submitted - AVG: 262.00/h) - https://royalhats.net/2014/11/25/hat-from-the-past-14/a-flashback-11/

15:59:48: [-] 1847/5289 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://thinkfinity.org

15:59:49: [-] 100% Verification of Pixelpost not successful - http://ankon.unas.cz/

15:59:49: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - https://cdreiss.com/books/hollywood-romance

15:59:49: [+] already successful - http://creativa.su/away.php?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:49: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://digital-agency92693.digiblogbox.com/15482061/ten-reasons-why-men-and-women-vacation-on-safari

15:59:49: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://ember-climate.org

15:59:49: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://luxdico.lu

15:59:49: [-]  62% Verification of General Blogs not successful - https://designbeauty.wordpress.com/2007/07/05/ajax-rain/

15:59:49: [-]  22% Verification of analog not successful - https://www.enyawonline.com/stats/REFERRER.html?start=0

15:59:49: [-] 1819/3484 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://www.turgranada.es/sala-prensa/info.php?a%5B%5D=Poptropica+-+%3Ca+href%3Dhttp%3A%2F%2FWww.Robertomari

15:59:49: [-]  22% Verification of General Blogs not successful - https://weefolkstudio.com/2011/02/23/pocketful-of-posies-wins-golden-kite-award/pfopcover-3/

15:59:49: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://ababj.com/poker-online-idn-poker-resmi-begini-cara-gabungnya/

15:59:49: [-] 1848/5289 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://m.sjjc.or.kr

15:59:49: [-] already parsed - https://www.almannavarnir.is/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdiaocphucland.vn%2F1-tong-quan-du-an-long-cang-river-park-hotline-0928-178-178-gia-tot-tu-chu-dau-tu%2F

15:59:49: [-]  23% Verification of General Blogs not successful - https://threadcult.com/2014/07/31/33-the-lost-art-of-dress-with-linda-przybyszewski/

15:59:49: [-]  23% Verification of General Blogs not successful - https://troyxhrp120.wordpress.com/2020/05/25/the-worst-videos-of-all-time-about-thumbzilla/

15:59:49: [-]  25% Verification of General Blogs not successful - https://www.capitaine-energie.com/actualites-energie/ambitions-de-leurope-dici-2025-devenir-autosuffisante-en-batteries-pour-vehicules-electriques/

15:59:49: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://brandingagency07261.dsiblogger.com/20754460/can-cbd-oil-gain-you

15:59:49: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://allsoundtracks.org

15:59:49: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://grovechurch.org.au

15:59:49: [-]  73% Verification of General Blogs not successful - https://dadsdeliciousdinners.co.uk/lockdown-activities-with-the-kids/

15:59:49: [-]  26% Verification of General Blogs not successful - https://thegolovine.wordpress.com/2020/04/22/the-spirit-of-de-chirico-and-of-spillieart-haunts-the-abandoned-sports-centre-and-the-deserted-campus/

15:59:50: [-] 0542/5636 no engine matches - http://ww1.congthan.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.pornvideowatch.org/page/phoenix-marei-tonight-girlfreind/

15:59:50: [-]  73% Verification of General Blogs not successful - https://bossliverpool.com/12074639_1010224999030214_4287022185138575042_n/

15:59:50: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://gud-shop.com

15:59:50: [-]  79% Verification of General Blogs not successful - https://californiasupremebasketball.com/2013/05/05/nike-eyb-dallas-tournament-challenge-help-support-california-supremes-elite-by-nikeeyb-on-twitterinstagram-and-californiasupreme-beginnin

15:59:50: [-]  29% Verification of General Blogs not successful - https://www.merchantcircle.com/blogs/tayyabsaqlain-us/2020/8/How-to-Get-Free-Instagram-Followers/1884357

15:59:50: [-]  29% Verification of General Blogs not successful - https://www.phrenologik.com/the-way-to-work-out-how-many-solar-panels-anyone-need/

15:59:50: [-]  29% Verification of General Blogs not successful - https://www.muftjobs.com/delhi-govt-5000-sahayata/

15:59:50: [+] 0833/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:50: [-]  85% Verification of General Blogs not successful - https://biodesign.cc/2016/03/21/hammerdirt-at-hackuarium/

15:59:50: [-]  31% Verification of General Blogs not successful - https://southasiablog.wordpress.com/2014/01/03/religious-map-of-punjab-before-partition/

15:59:50: [-]  85% Verification of General Blogs not successful - https://chpn.net/2020/08/20/little-free-diverse-library-rva-makes-drop-at-local-book-boxes/

15:59:50: [-]  85% Verification of General Blogs not successful - https://bloomsburysquares.com/2020/07/27/garden-news/

15:59:50: [-]  41% Verification of General Blogs not successful - https://rawinterwriter.wordpress.com/2017/09/25/erotica-showcase-godiva-glenn-the-first-chapter/comment-page-1/

15:59:50: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://elated.com

15:59:50: [-]  88% Verification of General Blogs not successful - https://angiemakes.com/shop/cute-handmade-arrows-dingbat-font/

15:59:50: [-]  88% Verification of General Blogs not successful - https://bergborch5.wordpress.com/2021/02/06/vien-nang-co-tra-lieu-khang-gia-bao-nhieu/

15:59:50: [-]  88% Verification of General Blogs not successful - https://15blog.wordpress.com/2008/08/15/lamento-asessuato/

15:59:50: [-]  88% Verification of General Blogs not successful - https://cookies.sg/index.php/2021/01/30/professional-development-pros-and-cons-for-the-employer-15/

15:59:51: [-]  88% Verification of General Blogs not successful - http://patrickburleson.com/2012/05/06/martiancraft/

15:59:51: [-]  45% Verification of General Blogs not successful - https://yogashala.ie/2020/12/13/a-new-shala-baby/

15:59:51: [+] already successful - http://games.lynms.edu.hk/jump.php?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:51: [-]  45% Verification of General Blogs not successful - https://ole98fx.com/%e0%b8%aa%e0%b8%96%e0%b8%b4%e0%b8%95%e0%b8%b4-%e0%b8%9a%e0%b8%b2%e0%b8%84%e0%b8%b2%e0%b8%a3%e0%b9%88%e0%b8%b2/

15:59:51: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://www.cometwatch.co.uk/panstarrs-2017-s3-in-2nd-outburst/

15:59:51: [-]  56% Verification of General Blogs not successful - https://onlineshoppinginindiatrg.wordpress.com/2017/05/12/nikon-dslr-camera-price-in-india-nikon-dslr-lens-price-in-india/

15:59:51: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://berkeleycitycollege.edu

15:59:51: [+] 1851/5136 matches engine General Blogs - https://bloomsburysquares.com/

15:59:51: [-] 1851/5136 required variable "url" was not used in form.

15:59:51: [+] 1851/5136 matches engine General Blogs - https://bloomsburysquares.com/2020/07/27/garden-news/

15:59:51: [+] 1851/5136 matches engine General Blogs - https://bloomsburysquares.com/2020/07/27/garden-news/

15:59:51: [ ] 1851/5136 waiting 15 seconds to not spam.

15:59:51: [+] 1851/5136 submission successful (252/300 submitted - AVG: 573.32/h) - https://bloomsburysquares.com/2020/07/27/garden-news/

15:59:51: [+] 0835/5659 link redirects to your URL - http://www.google.be/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

15:59:51: [ ] Verifying finished (10 checks done)

15:59:51: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://camphillmk.co/4children_programs2/

15:59:51: [-] 1850/5289 no engine matches (HTTP-Status: 403 Forbidden) - http://ainian.com

15:59:51: [ ] Loaded 15/897 URLs from site lists

15:59:51: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://ababj.com/poker-online-idn-poker-resmi-begini-cara-gabungnya/

15:59:51: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - https://leica-hunting-blog.com/leica-hunting-app-for-the-upcoming-generation-of-hunters/

15:59:51: [-]  60% Verification of General Blogs not successful - https://haberlerapp.com/disisleri-bakanligi-bogazici-universitesinde-yasanan-olaylara-iliskin-aciklama-yayinladi/

15:59:51: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://saveportmeadow.wordpress.com

15:59:51: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://www.lurgashallvillagehall.org/tribute-to-sue-lambot-hon-secretary-to-village-hall-committee/

15:59:51: [+] already successful - http://https://www.ufa108.com/

15:59:51: [-]  60% Verification of URL Redirect not successful->removed - https://prom.md/redirect?url=https://www.dulichdau.com/2021/02/thong-tin-review-uong-moi-nhat-ngay_2.html [Link]

15:59:51: [-]  60% Verification of General Blogs not successful - https://robertostefanettinavblog.com/2019/01/03/xmlports-runner-for-business-central-saas/

15:59:51: [-]  63% Verification of General Blogs not successful - https://gen22net.wordpress.com/2012/07/10/vt-vc-url-shortner-vt-vtvc/

15:59:51: [-]  63% Verification of General Blogs not successful - https://curvemonsters.org/2015/10/28/guidelines/

15:59:51: [-]  63% Verification of Pingback not successful - https://tapmyback.com/how-to-ask-for-feedback-at-work-4-steps/

15:59:51: [-]  63% Verification of General Blogs not successful - https://itinerairesphoto.com/purge-faux-comptes-instagram/

15:59:52: [-]  63% Verification of General Blogs not successful - https://big-gay-horror-fan.com/2020/01/18/va-va-villainess-rhonda-fleming/

15:59:52: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://girlinthegloaming.wordpress.com

15:59:52: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://www.patanestate.com/are-you-being-misled-by-false-lottery-elements/

15:59:52: [+] 1821/3484 link redirects to your URL - http://zooterra28.ru/bitrix/rk.php?goto=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:52: [-]  68% Verification of General Blogs not successful - http://www.transmopolis.com/2010/07/africville/

15:59:52: [-]  70% Verification of General Blogs not successful - https://simplesite.ashmedia.co.uk/2020/03/13/1xbet-zerkalo-ajfon-13/

15:59:52: [-]  70% Verification of General Blogs not successful - https://thecornishlife.co.uk/ultimate-cornish-christmas-gift-guide/

15:59:52: [-] 1822/3484 no engine matches (HTTP-Status: 401 Unauthorized) - http://xn----7sbxknpl.xn--p1ai

15:59:52: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - https://101fundraising.org/2020/04/machine-learning-and-prophecy-trees-how-data-helps-to-predict-your-donors-behaviour/

15:59:52: [-] already parsed - http://www.alexa.com/siteinfo/http%3a%2f%2fwww.101dian.com%2F2021%2F01%2Fquan11-vat-ba-beu-7838a-tan-khai-p4-q11.html

15:59:52: [-]  70% Verification of General Blogs not successful - https://snazzybooks.com/2021/02/love-in-colour-mythical-tales-from-around-the-world-retold-by-bolu-babalola-review/

15:59:52: [-]  72% Verification of General Blogs not successful - https://abelizehomeforus.wordpress.com/2017/09/27/get-away-from-san-pedro-ambergris-caye-belize/

15:59:52: [+] 0543/5636 link redirects to your URL - http://koktebel.2crim.com/osite.php?site=https%3a%2f%2fgoldenalpha.com.vn%2Ftop-5-cong-ty-bds-uy-tin-tai-binh-thanh%2F

15:59:52: [-] 1823/3484 no engine matches - http://www.dzzksd.com/space-uid-420656.html

15:59:53: [-] already parsed - http://lmp.ie

15:59:53: [-]  73% Verification of General Blogs not successful - https://hitechmegastores.com/index.php/product/bike-phone-holder-for-bike-motorcycle-mountain-bike-phone-mount-silicon-bicycle-motorbike-phone-holder-universal-handlebar-compatible-with-ip

15:59:53: [+] already successful - http://www.polar-chat.de/cgi-bin/outbound.pl?https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:53: [+] already successful - https://suadieuhoagiare247.com/san-pham/sua-dieu-hoa-panasonic/

15:59:53: [+] already successful - https://suadieuhoagiare247.com/lap-dieu-hoa/

15:59:53: [ ] 003/010 [Page 001] results on kvasir for BoINC with query inurl:"team_display.php"

15:59:53: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://occ.pitt.edu

15:59:53: [-] 1853/5136 no engine matches - https://taustation.space/blog/the-accessibility-of-tau-station/

15:59:53: [-] 1851/5289 no engine matches - https://www.mapleleafweb.com/blog/greg-farries/centre-study-democracy-queen-s-university-debate-senate-reform

15:59:53: [+] already successful - http://maps.google.co.uk/url?sa=t&url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

15:59:53: [-] already parsed - https://mallsnear.me/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com&format=xml

15:59:53: [-] 1854/5136 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://bishopsheen.com

15:59:53: [+] 0841/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:53: [ ] Verifying finished (23 checks done)

15:59:53: [-]  88% Verification of General Blogs not successful - http://www.pearlsandcaviar.com/sejarah-dan-perkembangan-alat-musik-bass-dari-masa-ke-masa/

15:59:53: [-] 0544/5636 no engine matches - http://www.kinoleto.net/__media__/js/netsoltrademark.php

15:59:53: [-]  93% Verification of General Blogs not successful - http://www.ottawa2017.ca/2020/05/28/ottawa-virtual-summer-festivals-2020/

15:59:53: [-] 1844/5219 no engine matches - http://jari.or.jp/portals/0/mailmagazine.html

15:59:53: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://multinatio.eu/index.php/2020/05/06/eurominority-eu-devient-multinatio-eu/

15:59:53: [ ] Verifying finished (48 checks done)

15:59:53: [-]  94% Verification of General Blogs not successful - http://viralch.info/review/33938-dreamcatcher-exclusive-2021-movie-cwr-crb

15:59:53: [ ] 000/000 [Page END] results on KM.RU for BoINC with query inurl:"team_display.php"

15:59:53: [+] 1845/5219 matches engine General Blogs - http://hdak.ru/user/maldorafno

15:59:53: [-] 1845/5219 required variable "url" was not used in form.

15:59:53: [+] 1845/5219 matches engine General Blogs - http://hdak.ru/1638-blagie-znameniya-1-sezon.html

15:59:53: [-] 1845/5219 no engine matches - http://hdak.ru/1638-blagie-znameniya-1-sezon.html

15:59:53: [-]  94% Verification of Pingback not successful - http://latordemontclar.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3a%2f%2fgoldenalpha.com.vn%2Ftop-3-cong-ty-bat-dong-san-phan-phoi-dat-nen-uy-tin-tai-binh-duong-nam-2020%2F

15:59:53: [-]  94% Verification of General Blogs not successful - https://budgetgourmetmom.com/2020/11/04/led-flood-lights/

15:59:54: [+] already successful - http://https://www.anubhavtrainings.com/aoh-cds-amdp-training

15:59:54: [-]  98% Verification of General Blogs not successful - http://marcelblack.blogminds.com/only-on-this-page-you-discover-the-finest-help-and-advice-in-relation-to-assembly-as-well-as-solid-a-stairway-total-price-5929651

15:59:54: [+] 1855/5136 matches engine General Blogs - https://chrome.google.com/webstore/report/lfhljbchigfjnbejfgecfcpbpjigedpa

15:59:54: [-] 1855/5136 no form found - https://chrome.google.com/webstore/report/lfhljbchigfjnbejfgecfcpbpjigedpa

15:59:54: [-]  99% Verification of General Blogs not successful - http://www.simonburnsmp.com/0101-luxury-home-builders-building-for-custom-special-clients/

15:59:54: [+] 1846/5219 matches engine Pingback - https://touringghana.com/

15:59:54: [+] 1846/5219 new URL - https://touringghana.com/xmlrpc.php

15:59:54: [-] 1846/5219 submission failed (<fault>) - https://touringghana.com/xmlrpc.php

15:59:54: [-] 1856/5136 no engine matches - http://theteadetective.com/MakeBlendedFillableTeaBags.html

15:59:54: [+] already successful - http://proaudioguide.com/ads/adclick.php?bannerid=179&zoneid=3&source=&dest=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:54: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://elliottvvql93826.dbblog.net/25253352/top-latest-five-purchase-real-tiktok-likes-urban-news

15:59:54: [+] already successful - https://www./cfe/Link.php?exl=/Link.php?exl=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:54: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://clarklens.ml/

15:59:54: [-] 100% Verification of Pixelpost not successful - http://foto.usysla.eu/

15:59:54: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - https://777slots.co/forum/ttps://www.dulichdau.com/2021/01/tin-du-lich-tu-bao-chi-moi-nhat-ngay_73.html

15:59:54: [-] already parsed - http://vinci-construction-projects.com

15:59:54: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://ishopnews.co/conoce-la-nueva-pop-collection-de-beats-para-aquellos-que-se-rehusan-a-pasar-desapercibidos/

15:59:54: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://2017.bbg.gov

15:59:54: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://babyandblog.com/2017/08/basics-breast-feeding/

15:59:54: [ ] Verifying finished (38 checks done)

15:59:54: [-] already parsed - http://mariagerfjord.ankiro.dk/Public/Rest/Redir?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:54: [-] already parsed - https://www.shine-est.by/ultrazvukovyie-issledovaniya.html

15:59:54: [-] 1852/5289 no engine matches - http://moonbitcoin.cash

15:59:54: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://coloradoadvancedirectives.com

15:59:54: [-] already parsed - https://www.shine-est.by/udalenie-vrosshego-nogtya-lazerom-co-2-2.html

15:59:54: [-] 1857/5136 no engine matches - https://www.mopba.org/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

15:59:54: [-] already parsed - https://www.shine-est.by/rf-lifting.html

15:59:54: [-] already parsed - https://www.shine-est.by/obemnaya-korrektsiya-litsa.html

15:59:54: [-] already parsed - https://www.shine-est.by/lazernaya-epilyatsiya-vsyo-chto-vyi-stesnyalis-sprosit.html

15:59:54: [-] already parsed - http://www.relibrary.com/transfer/redirect.asp?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:54: [-] already parsed - https://www.google.kg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

15:59:54: [+] 1825/3484 link redirects to your URL - http://overcomerscc.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

15:59:54: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - https://ardentpixels.com/03/06/jzgjsjb-36grydsmbwz-hnslecmotjxgfywzzhzjzj/

15:59:54: [-] 1847/5219 no engine matches - https://www.gamespot.com/articles/best-couch-co-op-games-for-couples-switch-ps4-xbox-one/1100-6486661/

15:59:54: [+] already successful - http://kousei.web5.jp/cgi-bin/link/link3.cgi?mode=cnt&no=1&hpurl=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:55: [-] 1858/5136 download failed (SOCK: Host not found) - http://dyna.co.za

15:59:55: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://aguarquitectura.es/zerkalo-1xbet-1hbet-bkinfo-145-xyz-9/

15:59:55: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://preview.alimir.ir/wp-custom-fields-notifications/

15:59:55: [-] 1826/3484 no engine matches - https://aff.babbel.com/go.cgi?pid=6&wmid=733&cpid=1&prid=1&subid=&view=1&target=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

15:59:55: [+] 0853/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:55: [-] 1827/3484 download failed (SOCK: Host not found) - http://wikipeople.ru/%D0%A3%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B8%D0%BA:LenoraTqmftianl

15:59:55: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://qless.com

15:59:55: [+] 1841/3484 link redirects to your URL - http://allabouttheboats.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Fthong-tin-review-uong-moi-nhat-ngay_30.html

15:59:55: [-] 1828/3484 no engine matches (HTTP-Status: 525 Server Error (Not part of the HTTP standard)) - https://baomoi365.net/docbao/viewtopic.php?id=224528

15:59:55: [-] already parsed - http://wenda.so.com/search/?q=%22Powered+by+Qhub.com%22&src=tab_www

15:59:55: [+] 0854/5659 link redirects to your URL - http://endlesswave.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

15:59:55: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://alojadobatateiro.com.br

15:59:55: [-] 1859/5136 no engine matches - http://shiru.untergrund.net/cas/

15:59:55: [-] already parsed - http://74.125.71.95/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:56: [+] 0856/5659 link redirects to your URL - http://www.google.im/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

15:59:56: [+] 1842/3484 link redirects to your URL - http://focusongrammar.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Fquan-1-review-nhe-ga-catina-202-co-bac.html

15:59:56: [ ] 001/016 [Page END] results on IXQuick for BoINC with query inurl:"team_display.php"

15:59:56: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://hingham.org.uk

15:59:56: [+] 0546/5636 matches engine General Blogs - http://propd.niddfre.se/for-women/apoteket-ekeroe-centrum.php

15:59:56: [+] 0546/5636 submission successful (95/300 submitted - AVG: 215.48/h) - http://propd.niddfre.se/for-women/apoteket-ekeroe-centrum.php

15:59:56: [-] 1853/5289 no engine matches - https://www.firmex.com

15:59:56: [+] 1843/3484 matches engine Pingback - https://johnson404.e-egee.com/gambling-a-summary/

15:59:56: [+] 1843/3484 new URL - https://johnson404.e-egee.com/xmlrpc.php

15:59:56: [-] 1843/3484 submission failed (HTTP Error: 404 - Not Found) - https://johnson404.e-egee.com/xmlrpc.php

15:59:56: [-] 1844/3484 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://natron.inria.fr

15:59:56: [-] 1829/3484 no engine matches - http://www.fxstat.com/ka/user/profile/hridoyahmed009-151519/blog/35416400-Buy-Followers-On-Instagram-To-Inc

15:59:56: [-] 1848/5219 no engine matches - https://jlearn.net/References/Privacy

15:59:56: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://humanidades.uprrp.edu/filosofia/?page_id=609

15:59:57: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://waxoo.fr

15:59:57: [+] 0857/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:57: [+] 1849/5219 matches engine General Blogs - https://mumbaimantra.com/survey.aspx

15:59:57: [-] already parsed - http://bellgardens.org

15:59:57: [+] 1849/5219 submission successful (175/300 submitted - AVG: 396.61/h) - https://mumbaimantra.com/survey.aspx

15:59:57: [-] already parsed - https://smith881.taxmantri.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

15:59:57: [+] 0547/5636 link redirects to your URL - http://karaokeclub-vinil.ru/links.php?go=https%3a%2f%2fgoldenalpha.com.vn%2Fgolden-center-iv%2F

15:59:57: [+] already successful - http://www.efilmcritic.com/ads/adclick.php?bannerid=6&zoneid=2&source=feature&dest=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:57: [-] 1830/3484 no engine matches - http://fajnatakajaka.kalisz.pl/post/zmofsncwiothyvs

15:59:57: [-] 1850/5219 no engine matches - http://grandlodge.gr/i-periferiaki-megali-stoa-tis-kyprou-tis-imsta-dorizi-15ggg-gia-tin-ypostirixi-ton-pyroplikton--n-102.html

15:59:57: [-] 1846/3484 no engine matches - https://qastack.vn/legal/privacy-policy.html

15:59:57: [-] already parsed - https://scotchwhisky.com/redirect/?r=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

15:59:57: [+] 0548/5636 link redirects to your URL - http://corporateinsightsucks.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Fdu-an-thuan-an-city-dat-mat-tien-dang-dau-tu-nhat-nam-2020-tai-binh-duong-lo-dien%2F

15:59:57: [+] 0549/5636 link redirects to your URL - http://mycitizensfirst.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Fcac-thuat-ngu-bds-thuong-gap-nhat-nam-2020-2%2F

15:59:57: [+] 0861/5659 link redirects to your URL - https://www.thumbnailseries.com/click.php?id=57480&u=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:57: [-] 1831/3484 no engine matches - http://symposium.urbansketchers.org/forum/profile/discussions/154419/tanstrauss75

15:59:57: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://www.patanestate.com/green-tea-weight-loss-some-of-the-it-services/

15:59:57: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://travellingpantaloni.com/starstruck-meeting-kangaroo-dundee-and-his-kangaroos/

15:59:57: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://www.nicobart.com/most-noticeable-playboy-model-died-2/

15:59:57: [-] 1847/3484 no engine matches (HTTP-Status: 503 Service Unavailable) - https://nootropolis.org/forum/index.php?action=profile;u=43638

15:59:58: [-] 1848/3484 no engine matches - http://dar.aucegypt.edu/handle/10526/5959

15:59:58: [-] 1854/5289 no engine matches - https://www.qzdian.com/

15:59:58: [+] 0862/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:58: [-] 1832/3484 download failed - http://inetlog.ru/url/?https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:58: [+] 1833/3484 link redirects to your URL - http://spacepoints.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

15:59:58: [+] 1855/5289 matches engine Pingback - https://exponential.io/podcast/

15:59:58: [+] 1855/5289 new URL - https://exgroup.ai/podcast/xmlrpc.php

15:59:58: [+] 1855/5289 unknown submission status (116/300 submitted - AVG: 262.70/h) - https://exponential.io/podcast/

15:59:58: [-] 1849/3484 no engine matches - https://www.prephoops.com/2023-rankings/

15:59:58: [+] 0550/5636 link redirects to your URL - http://ikazu.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Ftop-5-cong-ty-bds-uy-tin-q-1%2F

15:59:58: [-] 1851/5219 no engine matches - https://www.bestday.com/Buenos-Aires-Argentina/Hotels/

15:59:58: [+] 0863/5659 link redirects to your URL - http://www.google.gm/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0ckybebywag&url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com&ei=ya-6t626oak

15:59:58: [-] 1834/3484 no engine matches - https://philosophy.cornell.edu/news/centers-grants-seed-diverse-research-social-sciences

15:59:58: [-] 1852/5219 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://dormirenchinchon.com/zerkalo-1xbet-1hbet-bkinfo-82-online-2/

15:59:58: [-] 0864/5659 no engine matches - https://tiffanysmiley.com/speaker/

15:59:59: [-] 0865/5659 download failed (SOCK: Connection reset by peer) - http://order.jamba.de

15:59:59: [-] 0551/5636 download failed (SOCK: Host not found) - http://kissmygif.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Ftop-3-cong-ty-bat-dong-san-phan-phoi-dat-nen-uy-tin-tai-binh-duong-nam-2020%2F

15:59:59: [-] 1860/5136 no engine matches - http://ircd.bircd.org/welcome.html

15:59:59: [-] 1837/6399 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://athena-innovation.gr

15:59:59: [+] 1856/5289 matches engine General Blogs - https://highfivesfoundation.org/product/high-fives-x-locale-outdoor-fly-like-an-eagle/

15:59:59: [-] already parsed - https://dk-ls.tk/flowgenixreview782446

15:59:59: [+] 1856/5289 submission successful (117/300 submitted - AVG: 264.79/h) - https://highfivesfoundation.org/product/high-fives-x-locale-outdoor-fly-like-an-eagle/

15:59:59: [+] 1850/3484 matches engine General Blogs - https://www.billpercall.com/phone_sex_operator_service.html

15:59:59: [-] 1850/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:59: [+] 1850/3484 matches engine General Blogs - https://www.billpercall.com/800_number_bill-per_call_phone_billing_services.html

15:59:59: [+] 1850/3484 matches engine General Blogs - https://www.billpercall.com/800_number_bill-per_call_phone_billing_services.html

15:59:59: [+] 1857/5289 matches engine General Blogs - https://www.paycles.com/

15:59:59: [-] 1850/3484 required variable "url" was not used in form.

15:59:59: [-] 1857/5289 required variable "url" was not used in form.

15:59:59: [+] 1857/5289 matches engine General Blogs - https://www.paycles.com/law/

15:59:59: [-] 1857/5289 no engine matches - https://www.paycles.com/law/

15:59:59: [+] 0866/5659 link redirects to your URL - http://www.quanmama.com/t/goto.aspx?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:59: [-] 0552/5636 no engine matches - https://reedsy.com/discovery/blog/kurt-vonnegut-books

15:59:59: [+] 1836/3484 matches engine URL Redirect - https://www.unitech.ac.pg

15:59:59: [-] already parsed - https://www.ramart.org/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Fthong-tin-review-uong-moi-nhat-ngay_28.html

15:59:59: [-] 1853/5219 no engine matches - https://www.firearmspolicy.org/2019_12_20_pa_petition_emergency_injunction

15:59:59: [-] 1836/3484 submission failed (HTTP Error: 500 - Internal Server Error) - https://msk.wservice.info/link.php?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

15:59:59: [-] 1858/5289 no engine matches - http://larshoye.com/files/NewsBlob/NewsBlob%20v0.2.1.zip

15:59:59: [-] already parsed - https://www.kampushybernska.cz/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

16:00:00: [-] already parsed - https://sinkswimchicago.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:00: [-] 1854/5219 no engine matches - http://libros.csic.es/product_info.php?products_id=1239&PHPSESSID=19c477402cf6bc5cc5fb28dc505aba70

16:00:00: [-] 0867/5659 download failed - https://yamol.tw/redirect.php?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:00: [-] 1861/5136 domain change http://slatermill.org -> https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fslater.mill

16:00:00: [-] 1861/5136 domain change http://slatermill.org -> https://www.facebook.com/login/?next=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2Fslater.mill

16:00:00: [+] 1852/3484 link already present - https://sitereport.netcraft.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Fquan-3-review-bo-nguyen-tang-bo-chi-ba.html

16:00:00: [-] 1853/3484 no engine matches - https://synij.us/mobile-technologies-and-inter-species-interpreting-software-program-of-the-future/

16:00:00: [-] 1854/3484 no engine matches - https://www.aisc.org/modernsteel/news/2021/february/sji-accepting-entries-for-2021-design-awards/

16:00:00: [-] 1862/5136 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://company.papajohns.com

16:00:00: [+] 0868/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:00: [+] 0553/5636 link redirects to your URL - http://www.google.com.lb/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fgoldenalpha.com.vn%2Ftop-10-phim-cho-sale-bat-dong-san%2F

16:00:00: [-] 1863/5136 no engine matches - https://iosdevweekly.com/issues/493

16:00:00: [+] 0554/5636 link redirects to your URL - http://www.google.cd/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fgoldenalpha.com.vn%2Ftam-hoan-tuyen-pha-cao-toc-di-chuyen-tu-can-gio-sang-tp-vung-tau%2F

16:00:00: [-] 1859/5289 no engine matches - http://techlad.com

16:00:00: [-] 0869/5659 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://nationalbookstore.com.ph

16:00:01: [+] 0555/5636 link redirects to your URL - http://lazydaysrvshowcase.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Fkien-thuc-ve-lam-phat-tu-a-z%2F

16:00:01: [+] 0870/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:01: [-] 1855/3484 no engine matches - https://ilas.columbia.edu/events/erosion-political-responsiveness-and-stretching-populism-latin-america-comparative-2

16:00:01: [+] 1837/3484 matches engine URL Redirect - https://www.merkfunds.com/exit/?url=https://flip.it/-Bg.Jl

16:00:01: [+] 1837/3484 submission successful (250/300 submitted - AVG: 565.08/h) - https://www.merkfunds.com/exit/?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:01: [-] 1838/3484 no engine matches - https://masterdrain.ca/everything-you-need-to-know-about-sewer-backwater-valve-installation/

16:00:01: [-] 1856/3484 no engine matches - http://bellevuestellenbosch.co.za/forum/search.php?action=show_user&user_id=485322

16:00:01: [-] 0556/5636 no engine matches - https://docushare.lsst.org/docushare/

16:00:01: [-] already parsed - https://www.gilbaneco.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.101dian.com%2F2021%2F01%2Fquan11-tiem-di-sau-so-207-pho-co-ieu-p6.html

16:00:01: [-] 0557/5636 no engine matches - https://www.openideo.com/content/bringing-nextgen-cups-to-market-it-takes-a-village

16:00:01: [-] 1857/3484 no engine matches - http://8201.wcitianka.com/match-8201/60285/177548761/1613293200/mf_bf806f54-6762-4ef1-b8e3-08b36e6092f7/YXBpeDA3LWZsd2Vic2l0ZXMuYml6/feed

16:00:01: [-] 1856/5219 no engine matches - https://www.uefa.com/uefayouthleague/news/0266-1189144c9f0d-f6f19ea18f95-1000--youth-league-round-of-64-guide/

16:00:01: [-] 1858/3484 no engine matches - https://anderson470.ultrasonicfacescrubber.com/2021/02/free-slot-games-with-no-registration-no-need-to-download-casino-games/

16:00:01: [-] 1840/6399 download failed (SOCK: Host not found) - http://britishinfrastructuregroup.uk

16:00:02: [-] 0558/5636 download failed (SOCK: Non authoritative - host not found) - http://camelliaeamc.org/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Ftop-3-cong-ty-bat-dong-san-phan-phoi-dat-nen-uy-tin-tai-binh-duong-nam-2020%2F

16:00:02: [+] already successful - http://maplewood.worldwebs.com/cools-redirect/146?redirect=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:02: [-] already parsed - https://www.eventbrite.pt/d/online/khachsanbinhdai.com/

16:00:02: [-] already parsed - https://radioinsight.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdiaocphucland.vn%2Fdat-long-an-dau-tu-dau-co-gia-re-sinh-loi-cao%2F

16:00:02: [+] 1839/3484 link redirects to your URL - http://winlossreview.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

16:00:02: [-] already parsed - http://bibliothek.bad-freienwalde.de/bibliothek/plugins/crazystat/stat/src/anonymous_redirect.php?go_anonym=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:02: [-] 0559/5636 no engine matches - http://westny.com/steuben/town.htm

16:00:02: [-] 1857/5219 download failed (HTTP-Status: 500 Internal Server Error) - http://vorsprungdurchwebstandards.de

16:00:02: [-] 1840/3484 no engine matches - https://glamajk.nethouse.ru/posts

16:00:02: [+] already successful - http://www.diablofans.com/linkout?remoteUrl=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:02: [-] already parsed - http://referless.com/?https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:02: [-] 1841/6399 download failed (SOCK: Host not found) - http://vc.cn

16:00:02: [-] already parsed - https://lasillavacia.com/sites/default/files/redesqq/index.html?personajes=56903%2C56727%2C56922%2C56878%2C56582%2C56905%2C56962%2C56904&historia=http%3A//www.dulichdau.com/2021/01/cam-tien-vo-cho-ho-thi-ky-thi-nhung-mon.ht

16:00:02: [+] 1864/5136 link redirects to your URL - https://www.printwhatyoulike.com/get_page?topic=59750.100&url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:02: [+] 1865/5136 matches engine General Blogs - http://parkadelphia.com/feedback.html

16:00:02: [+] 1865/5136 submission successful (253/300 submitted - AVG: 571.47/h) - http://parkadelphia.com/feedback.html

16:00:02: [-] 1866/5136 no engine matches - http://insurgentcountry.net/American_Songbook.htm

16:00:02: [-] already parsed - http://www.wickerparkbucktown.info/Redirect.aspx?destination=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:02: [-] 0560/5636 no engine matches - http://jimmyandsharonwilliams.com

16:00:02: [-] 0561/5636 no engine matches - http://www.aimplboard.org/publications.html

16:00:02: [-] 1841/3484 download failed (SOCK: Host not found) - http://tillynwgzimagewebsite.cif1.com/2020/02/16/5-consejos-para-mejorar-seriamente-tus-tecnicas-de-fotografia-de-alimentos/

16:00:02: [-] 1858/5219 no engine matches - http://bermudalaws.bm/SitePages/GovPortfolios.aspx

16:00:03: [-] 1867/5136 no engine matches - https://www.acsd1.org/acsd/school-messenger-information/

16:00:03: [-] 1842/6399 no engine matches - https://maryyoung.com/collections/marys-rotation/products/low-rise-logan-bikini-in-cornflower

16:00:03: [+] 1868/5136 link redirects to your URL - http://quantumcascadelasers.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

16:00:03: [+] already successful - https://www.google.mg/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:03: [-] 1869/5136 no engine matches - https://industry-peat.at.ua/news/pricep_dlja_perevozki_torfa_ppt_25_2/2015-12-23-23

16:00:03: [-] 0878/5659 download failed (SOCK: Host not found) - http://straighttalkpromocode2015.com

16:00:03: [-] 1860/3484 no engine matches - https://liveone9.com/slot-real/

16:00:03: [-] 0562/5636 no engine matches - https://acs.hcn.com.au/ksLicensing/auth0/institution?redirectURL=http%3A%2F%2Facs.hcn.com.au%2Ftel%3A0800%2520543%2520616

16:00:03: [+] 1861/3484 matches engine General Blogs - http://www.360doc.com/content/18/0608/20/56266510_760777247.shtml

16:00:03: [-] 1861/3484 no form at all - http://www.360doc.com/content/18/0608/20/56266510_760777247.shtml

16:00:03: [+] 1861/3484 matches engine General Blogs - http://www.360doc.com/content/14/0821/18/597197_403634783.shtml

16:00:03: [+] 1861/3484 matches engine General Blogs - http://www.360doc.com/content/14/0821/18/597197_403634783.shtml

16:00:03: [-] 1861/3484 no form at all - http://www.360doc.com/content/14/0821/18/597197_403634783.shtml

16:00:04: [-] 1842/3484 download failed (SOCK: Host not found) - http://scce.knu.ac.kr/xe/?document_srl=534365

16:00:04: [-] 1843/3484 no engine matches - http://enfield.ca/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

16:00:04: [+] 0879/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:04: [+] 0880/5659 matches engine Pingback - https://casinoae888.com/cach-choi-bai-blackjack/

16:00:04: [+] 0880/5659 new URL - https://casinoae888.com/xmlrpc.php

16:00:04: [-] 0880/5659 submission failed (<fault>) - https://casinoae888.com/xmlrpc.php

16:00:04: [+] 1844/3484 matches engine General Blogs - https://www.errietta.me/blog/django-dataclass-serializer-openapi-swagger/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=django-dataclass-serializer-openapi-swagger

16:00:04: [+] 1844/3484 submission successful (251/300 submitted - AVG: 566.17/h) - https://www.errietta.me/blog/django-dataclass-serializer-openapi-swagger/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=django-dataclass-serializer-openapi-swagger

16:00:04: [-] already parsed - https://www.emmersonandfifteenth.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

16:00:04: [-] already parsed - https://vec.wordpress.org/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Ftin-du-lich-tu-bao-chi-moi-nhat-hom-qua.html

16:00:04: [-] 0563/5636 no engine matches - http://matchcovers.net

16:00:04: [+] 0882/5659 link redirects to your URL - http://www.speuzer-cup.de/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:04: [-] already parsed - http://wheany.mbnet.fi/goto.php?goto=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:04: [+] 1845/3484 matches engine General Blogs - https://baldthoughts.boardingarea.com/

16:00:04: [+] 1861/5289 matches engine Pingback - https://www.mma-freak.com/

16:00:04: [-] 1845/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:04: [+] 1861/5289 new URL - https://www.mma-freak.com/xmlrpc.php

16:00:04: [+] 1845/3484 matches engine General Blogs - https://baldthoughts.boardingarea.com/another-delta-devaluation-best-all-inclusive-resorts-in-the-u-s-hyatt-great-relocate-promo/

16:00:04: [+] 1861/5289 unknown submission status (118/300 submitted - AVG: 266.17/h) - http://mma-freak.com

16:00:04: [+] 1845/3484 matches engine General Blogs - https://baldthoughts.boardingarea.com/another-delta-devaluation-best-all-inclusive-resorts-in-the-u-s-hyatt-great-relocate-promo/

16:00:04: [+] 1845/3484 submission successful (252/300 submitted - AVG: 568.39/h) - https://baldthoughts.boardingarea.com/another-delta-devaluation-best-all-inclusive-resorts-in-the-u-s-hyatt-great-relocate-promo/

16:00:04: [+] 0884/5659 link redirects to your URL - http://www.sindbadbookmarks.com/japan/rank.cgi?mode=link&id=3393&url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:04: [-] 1859/5219 no engine matches - https://www.swimacrossamerica.org/site/SPageNavigator/Find_Open_Water_Swim.html

16:00:04: [-] 0564/5636 no engine matches - http://blackrod.blogspot.com/2020/11/remember-when-free-speech-was-good-thing.html

16:00:05: [+] 1863/3484 link redirects to your URL - http://www.cbs.co.kr/proxy/banner_click.asp?pos_code=HOMPY1920&group_num=2&num=2&url=https://www.dulichdau.com/2021/02/go-vap-review-nhe-ga-nuong-nau-en-9542.html

16:00:05: [-] 1843/6399 no engine matches - https://www.booksbythefoot.com/shop/pc/Boxed-Children-s-Books-20p148.htm

16:00:05: [ ] 100/100 [Page 001] results on google for BoINC with query "New members in last day" "Members with credit"

16:00:05: [+] 0565/5636 matches engine General Blogs - https://mbee.com.vn/dia-chi-ban-vach-ngan-ve-sinh-compact-tai-ho-chi-minh-hcm/

16:00:05: [+] 0565/5636 submission successful (96/300 submitted - AVG: 216.51/h) - https://mbee.com.vn/dia-chi-ban-tam-compact-tai-ho-chi-minh-hcm/

16:00:05: [-] already parsed - http://www.blogtalkradio.com/btrplayer.swf?file=https://www.101dian.com/2021/01/binhthanh-johnson-tokbokki-118-nguyen.html

16:00:05: [+] 1844/6399 matches engine General Blogs - https://support.google.com/cloud-certification/

16:00:05: [-] 1844/6399 no form found - https://support.google.com/cloud-certification/

16:00:05: [+] 1844/6399 matches engine General Blogs - https://support.google.com/cloud-certification/gethelp

16:00:05: [+] 1844/6399 matches engine General Blogs - https://support.google.com/cloud-certification/gethelp

16:00:05: [-] 1844/6399 no form found - https://support.google.com/cloud-certification/gethelp

16:00:05: [+] 1846/3484 link redirects to your URL - https://cse.google.de/url?sa=t&url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:05: [+] 1864/3484 matches engine General Blogs - https://tripledistilled.blog/2020/05/27/no-smoke-without-ire/

16:00:05: [-] 1864/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:05: [+] 1864/3484 matches engine Pingback - https://tripledistilled.blog/2020/05/27/no-smoke-without-ire/

16:00:05: [+] 1864/3484 new URL - https://tripledistilled.blog/xmlrpc.php

16:00:05: [-] 1864/3484 submission failed (<fault>) - https://tripledistilled.blog/xmlrpc.php

16:00:05: [-] 1845/6399 no engine matches - http://about-robots.com

16:00:05: [-] 1861/5219 download failed (SOCK: Connection timed out) - https://livingto100.com/

16:00:05: [+] 1862/5219 matches engine Pingback - https://www.charteredforesters.org/

16:00:05: [+] 1862/5219 new URL - https://www.charteredforesters.org/xmlrpc.php

16:00:05: [+] 1862/5219 unknown submission status (176/300 submitted - AVG: 396.79/h) - http://charteredforesters.org

16:00:05: [+] 0885/5659 matches engine Pingback - https://mole.com.ar/

16:00:05: [+] 0885/5659 new URL - https://mole.com.ar/xmlrpc.php

16:00:05: [-] 0885/5659 submission failed (<fault>) - https://mole.com.ar/xmlrpc.php

16:00:05: [-] 1863/5219 no engine matches - http://avrosys.nu/dream-of-flying/dream-index.htm

16:00:05: [-] 0566/5636 no engine matches - https://www.splenda.com/recipe/classic-peanut-butter-cookies/

16:00:05: [+] 0886/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:05: [+] 1847/3484 matches engine General Blogs - https://scottcoopermiamibeach.com/scott-cooper-miami-hottest-restaurants/

16:00:05: [+] 1847/3484 submission successful (253/300 submitted - AVG: 570.28/h) - https://scottcoopermiamibeach.com/scott-cooper-miami-hottest-restaurants/

16:00:05: [+] 1848/3484 matches engine SPIP - http://lpcno.insa-toulouse.fr/spip.php?page=recherche&recherche=http%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com&submit.x=0&submit.y=0

16:00:05: [-] 1848/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:05: [+] 1848/3484 matches engine SPIP - http://lpcno.insa-toulouse.fr/spip.php?rubrique203&lang=fr

16:00:05: [+] 1848/3484 matches engine SPIP - http://lpcno.insa-toulouse.fr/spip.php?article1464&lang=fr

16:00:05: [-] 1848/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:06: [+] 0567/5636 link redirects to your URL - http://bruckheimer.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Ftop-3-cong-ty-bds-quan-4-uy-tin%2F

16:00:06: [+] 0887/5659 matches engine URL Redirect - https://volgodonsk.pro

16:00:06: [-] 0887/5659 submission failed (HTTP Error: 403 - Forbidden) - https://volgodonsk.pro/redirect?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:06: [-] 1870/5136 no engine matches - http://bondmag.com/blog/2007/08/12/cover-style-1/

16:00:06: [-] 1865/3484 no engine matches - https://newyorkinfrench.net/main/authorization/copyrightguidelines?previousUrl=https%3A%2F%2Fnewyorkinfrench.net%2Fmain%2Fauthorization%2FtermsOfService%3FpreviousUrl%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.dulichdau.com%252F2021%252F0

16:00:06: [-] 1871/5136 no engine matches - https://www.bifrost.is/namid/haskolagatt/haskolagatt-med-vinnu-med-aherslu-a-felagsvisindi

16:00:06: [-] 1846/6399 no engine matches - https://spot.com/

16:00:06: [-] 0888/5659 no engine matches - https://peatix.com/search?country=MY&l.ll=3.0915%2C101.6721&l.text=Kuala%20Lumpur&p=1&size=10&v=3.4&tag_ids=5233&dr=

16:00:06: [+] 1866/3484 matches engine General Blogs - https://medicostimes.com/bd-chaurasia-anatomy-pdf/

16:00:06: [+] 0889/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:06: [+] 1866/3484 submission successful (257/300 submitted - AVG: 578.95/h) - https://medicostimes.com/bd-chaurasia-anatomy-pdf/

16:00:06: [+] 1867/3484 matches engine Pingback - https://dzhome.de/

16:00:06: [-] already parsed - http://everyoneishappy.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:06: [-] 1862/5289 download failed (SOCK: Host not found) - http://itoyokado.co.jp

16:00:06: [+] 1867/3484 new URL - https://dzhome.de/xmlrpc.php

16:00:06: [-] 1867/3484 submission failed (HTTP Error: 403 - Forbidden) - https://dzhome.de/xmlrpc.php

16:00:06: [-] already parsed - https://i3mediasolutions.com/blog/category/website-maintenance/

16:00:06: [+] 1872/5136 matches engine General Blogs - http://reformedtheology.ca

16:00:06: [-] 1872/5136 required variable "url" was not used in form.

16:00:06: [+] 1872/5136 matches engine General Blogs - http://reformedtheology.ca/?p=106

16:00:07: [-] already parsed - https://indiarealestateblog.com/gateway-to-modern-wealth-real-estate-sector-of-india/

16:00:06: [+] 1872/5136 matches engine General Blogs - http://reformedtheology.ca/?p=106

16:00:06: [+] 1872/5136 submission successful (254/300 submitted - AVG: 572.12/h) - http://reformedtheology.ca/?p=106

16:00:07: [-] 0892/5659 no engine matches - https://boi.swimming.org.nz/article.php?group_id=34399&id=638

16:00:07: [+] 0568/5636 link redirects to your URL - http://bhhsct.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Fkien-thuc-ve-lam-phat-tu-a-z%2F

16:00:07: [+] 1848/6399 matches engine General Blogs - https://howtoshuckanoyster.com/

16:00:07: [-] 1873/5136 no engine matches - https://arquidiocesesorocaba.org.br/mensagem-do-santo-padre-francisco-para-o-iv-dia-mundial-dos-pobres/

16:00:07: [-] 1848/6399 required variable "url" was not used in form.

16:00:07: [+] 1848/6399 matches engine General Blogs - https://howtoshuckanoyster.com/2009/03/25/kitchen-gear-your-mother-had/

16:00:07: [-] already parsed - https://www.google.pl/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:07: [-] 1848/6399 ReCaptcha v2 solving failed - No ReCaptcha v2 solving configured

16:00:07: [-] already parsed - https://stephjolly.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:07: [-] already parsed - https://www.lorenzoquinn.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.101dian.com%2F2020%2F12%2Ftop-10-quan-ca-phe-go-vap-view-ep-cho.html

16:00:07: [+] 1849/3484 link redirects to your URL - https://www.cymcaps.edu.hk/Content/04_l_and_t/03_LearningMaterial/style01/redirect.aspx?id=34&url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:07: [+] 1850/3484 link redirects to your URL - https://s40.shinystat.com/cgi-bin/redir.cgi?URL=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:07: [-] 1849/6399 no engine matches - https://www.leuchtturm-fluegge.de/besichtigungen/oeffnungszeitenpreise

16:00:07: [+] 1874/5136 link redirects to your URL - http://images.google.st/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:07: [-] already parsed - http://zip-line-kits.com/modules.php?name=Your_Account&op=userinfo&username=Margaret03

16:00:07: [-] 1875/5136 no engine matches - https://www.mpcc.fr/en/cycling-more-credible-than-last-year/

16:00:07: [-] already parsed - http://khachsanbinhdai.com.lycos.com/a/

16:00:07: [-] 1869/3484 no engine matches - http://amics21.com/dibuixosdelespairural/index.html

16:00:07: [-] 1870/3484 no engine matches - https://www.webcor.com/webcor-coronavirus-management-plan

16:00:07: [+] already successful - http://www.google.co.uk/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:07: [+] already successful - http://www.google.co.uk/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:07: [+] 0569/5636 matches engine General Blogs - https://bd-info.com/

16:00:07: [-] 0569/5636 required variable "url" was not used in form.

16:00:07: [+] 0569/5636 matches engine General Blogs - https://bd-info.com/dhaka-to-kolkata-train-ticket-price/

16:00:07: [-] 0569/5636 required variable "url" was not used in form.

16:00:07: [+] 0569/5636 matches engine Pingback - https://bd-info.com/dhaka-to-kolkata-train-ticket-price/

16:00:07: [+] 0569/5636 new URL - https://bd-info.com/xmlrpc.php

16:00:07: [-] 0569/5636 submission failed (<fault>) - https://bd-info.com/xmlrpc.php

16:00:08: [-] 1863/5289 no engine matches - http://www.maynardkeynes.org/concentrated-stock-portfolios.html

16:00:08: [-] 0570/5636 no engine matches - http://www.ardenneweb.eu/reportages/2020/lou-b-un-extraordinary-people-voice-belgique-ce-19-janvier-20h30

16:00:08: [-] 1871/3484 no engine matches - https://www.ucr.nl/event/online-open-day-6-march/

16:00:08: [+] 0571/5636 link redirects to your URL - http://articulatedtugbarge.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Fgia-bds-nam-2021-khong-co-nhieu-bien-dong%2F

16:00:08: [-] 1866/5219 no engine matches - https://www.christiantoday.co.jp/articles/28367/20200812/religious-response-to-covid-19.htm

16:00:08: [+] 1877/5136 matches engine General Blogs - https://www.webku.net

16:00:08: [-] 1877/5136 required variable "url" was not used in form.

16:00:08: [+] 1877/5136 matches engine General Blogs - https://www.webku.net/author/admin/

16:00:08: [+] 1877/5136 matches engine General Blogs - https://www.webku.net/author/admin/

16:00:08: [-] 1877/5136 required variable "url" was not used in form.

16:00:08: [+] 1872/3484 matches engine General Blogs - http://www.surete85.fr/non-classe/kaufen-chloroquine-generika-rezeptfrei-bilig-chloroquine-ohne-rezept-online-idar-oberstein

16:00:08: [-] 1872/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:08: [+] 1872/3484 matches engine General Blogs - http://www.surete85.fr/non-classe/kaufen-chloroquine-covid-19-generika-rezeptfrei-bilig-chloroquine-covid-19-ohne-rezept-online-dortmund

16:00:08: [-] 1872/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:08: [+] 1872/3484 matches engine Pingback - http://www.surete85.fr/non-classe/kaufen-chloroquine-covid-19-generika-rezeptfrei-bilig-chloroquine-covid-19-ohne-rezept-online-dortmund

16:00:08: [+] 1872/3484 new URL - http://www.surete85.fr/xmlrpc.php

16:00:08: [-] 1872/3484 submission failed (<fault>) - http://www.surete85.fr/xmlrpc.php

16:00:08: [-] already parsed - https://trivetechnology.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:08: [-] 1851/6399 no engine matches - https://robopuff.com/honey/

16:00:08: [+] 0572/5636 matches engine General Blogs - https://peoplepattern.com/

16:00:08: [-] 0572/5636 required variable "url" was not used in form.

16:00:08: [+] 0572/5636 matches engine General Blogs - https://peoplepattern.com/case-study-smarty-pants-vitamins

16:00:08: [-] 0572/5636 no engine matches - https://peoplepattern.com/case-study-smarty-pants-vitamins/

16:00:08: [-] already parsed - https://www.sonoscanner.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

16:00:08: [-] 0573/5636 no engine matches - https://archive.codeplex.com

16:00:09: [+] 1864/5289 matches engine Pingback - https://pinkfloydz.com/

16:00:09: [-] 1864/5289 unable to find suitable URL

16:00:09: [+] 0574/5636 link redirects to your URL - https://la2vampire.ru/go.php?go=https%3a%2f%2fgoldenalpha.com.vn%2Fbat-dong-san-golden-alpha-top-nhung-du-an-noi-bat-2019-p2%2F

16:00:09: [+] 0575/5636 matches engine Pingback - http://getbarenaked.net

16:00:09: [+] 0575/5636 new URL - http://getbarenaked.net/wordpress/xmlrpc.php

16:00:09: [+] 0575/5636 unknown submission status (97/300 submitted - AVG: 218.22/h) - http://getbarenaked.net

16:00:09: [-] 1878/5136 no engine matches - https://www.barbizonmodeling.com/scholarships/

16:00:09: [+] 1879/5136 link redirects to your URL - http://www.corsaro.it/portale/AdRedir.asp?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:09: [-] 1867/5219 no engine matches - https://freeparking.co.nz/learning-hub/wiki/which-domain-extension-should-i-choose

16:00:09: [-] 1865/5289 no engine matches - https://www.myshopradio.de/news

16:00:09: [-] 1880/5136 no engine matches - http://www.syqlfsd.cn/www/parrillaweb.es

16:00:09: [-] already parsed - https://www.dirittodautore.it/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fdiaocphucland.vn%2Ftuyen-dung-nvkd-2020%2F

16:00:09: [+] already successful - https://www.google.cat/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:10: [+] 0897/5659 link redirects to your URL - http://i-podius.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.khachsanbinhdai.com

16:00:10: [-] 0576/5636 no engine matches (HTTP-Status: 503 Service Unavailable) - https://harmonieclub.com.au/

16:00:10: [-] 0577/5636 no engine matches - https://secure.alumni.unimelb.edu.au/s/1182/match/wide.aspx?sid=1182&gid=1&pgid=724

16:00:10: [-] already parsed - https://www.wheatgrasshealing.info/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fgoldenalpha.com.vn%2Fdau-tu-dat-nen-du-an-vung-tau%2F

16:00:10: [+] 0898/5659 link redirects to your URL - http://www.nlzdz.com/plugin.php?id=localurl&url=khachsanbinhdai.com

16:00:10: [+] 1851/3484 matches engine General Blogs - https://qmackie.com/

16:00:10: [-] 1851/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:10: [+] 0899/5659 matches engine Pingback - https://www.kitexchange.com.au/author/cokesmell6/

16:00:10: [+] 1851/3484 matches engine General Blogs - https://qmackie.com/2009/11/16/arborglyph/

16:00:10: [+] 0899/5659 new URL - https://www.kitexchange.com.au/xmlrpc.php

16:00:10: [+] 1851/3484 matches engine General Blogs - https://qmackie.com/2009/11/16/arborglyph/

16:00:10: [-] 0899/5659 submission failed (HTTP Error: 406 - Not Acceptable) - https://www.kitexchange.com.au/xmlrpc.php

16:00:10: [ ] 1851/3484 waiting 15 seconds to not spam.

16:00:10: [+] 1851/3484 submission successful (254/300 submitted - AVG: 570.89/h) - https://qmackie.com/2009/11/16/arborglyph/

16:00:10: [ ] Verifying links...

16:00:10: [-] 1852/3484 no engine matches - https://rubineverest.blogspot.com/2020/09/1viewingfacilitycom-2.html

16:00:10: [+] 1873/3484 matches engine Pingback - https://www.pcdj.com/forums/users/floyddimond96/

16:00:10: [+] 1873/3484 new URL - https://www.pcdj.com/xmlrpc.php

16:00:10: [-] 1873/3484 submission failed (<fault>) - https://www.pcdj.com/xmlrpc.php

16:00:10: [+] 1874/3484 link redirects to your URL - https://toolbarqueries.google.com.uy/url?q=https://www.dulichdau.com/2021/02/tin-du-lich-tu-bao-chi-moi-nhat-hom-qua_3.html

16:00:10: [+] 0900/5659 link redirects to your URL - http://www.google.sc/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

16:00:10: [-] 0579/5636 domain change http://buildingterror.blogspot.ca -> http://buildingterror.blogspot.com/

16:00:10: [-] 0579/5636 domain change http://buildingterror.blogspot.ca -> http://buildingterror.blogspot.com/

16:00:11: [-] 0901/5659 no engine matches - https://bernitalonghenry.blogspot.com/2020/09/1viewingfacilitycom-2.html

16:00:11: [+] 1867/5289 matches engine General Blogs - https://diny.app/

16:00:11: [-] 1867/5289 required variable "url" was not used in form.

16:00:11: [+] 1867/5289 matches engine Pingback - https://diny.app/dinyapk/

16:00:11: [+] 1867/5289 new URL - https://diny.app/xmlrpc.php

16:00:11: [-] 1867/5289 submission failed (HTTP Error: 404 - Not Found) - https://diny.app/xmlrpc.php

16:00:11: [+] 1853/3484 link redirects to your URL - https://www.google.me/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fwww.khachsanbinhdai.com

16:00:11: [+] 1875/3484 link redirects to your URL - http://e7100.net/__media__/js/netsoltrademark.php?d=www.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Fquan-10-tphcm-sap-co-tuyen-pho-mua-sam.html

16:00:11: [-] 0580/5636 no engine matches - https://mgs.org.my/assets/upload/banner/_banner/IMG20170215194538.jpg

16:00:11: [-] 0581/5636 no engine matches - https://www.arkansasheritage.com/events/2020/05/26/default-calendar/now-open-exhibition-of-1920-an-exceptional-election-year

16:00:11: [-] 1854/3484 no engine matches (HTTP-Status: 403 Forbidden) - http://www.bier-keller.com

16:00:12: [-] 1868/5289 no engine matches - http://observatorul.com/articles_main.asp?action=articleslisttype&ID=19

16:00:12: [-] 1855/3484 no engine matches - https://formation-e-learning.fr/?p=3566

16:00:12: [-] 1876/3484 no engine matches - https://www.sbia.org/news/lunch-learn-webinar-series-annual-pnc-mezzanine-capital-state-of-the-market-survey/

16:00:12: [+] 1856/3484 matches engine General Blogs - http://www.bridgetonowhere.friendsofburgesspark.org.uk/

16:00:12: [+] 1856/3484 submission successful (255/300 submitted - AVG: 572.49/h) - http://bridgetonowhere.friendsofburgesspark.org.uk

16:00:12: [-] 1869/5289 no engine matches - https://www.hugedomains.com

16:00:12: [-] 1870/5289 no engine matches - http://ugpulse.com/privacy-policy/

16:00:12: [-] 1871/5289 no engine matches - https://www.bdp-verband.de/presse/pm/2020/digitalisierung-benotigt-vertrauen-%E2%80%93-sensible-daten-mussen-sparsam-erhoben-werden-und-geschutzt-bleiben.html

16:00:12: [-] 1857/3484 no engine matches - https://odevzamani.com/cerez-politikasi/

16:00:12: [+] 0902/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:12: [+] 0903/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:13: [-] 1872/5289 no engine matches - https://play.google.com/intl/en-US_vn/about/play-terms/index.html

16:00:13: [+] 0904/5659 matches engine General Blogs - http://kylerkyfn04714.suomiblog.com/designer-announces-salon-software-application-for-the-salon-marketing-software-12787968

16:00:13: [+] 0904/5659 submission successful (68/300 submitted - AVG: 152.61/h) - http://kylerkyfn04714.suomiblog.com/designer-announces-salon-software-application-for-the-salon-marketing-software-12787968

16:00:13: [+] 1877/3484 matches engine General Blogs - https://help.flickr.com/

16:00:13: [-] 1877/3484 no form at all - https://help.flickr.com/

16:00:13: [+] 1877/3484 matches engine General Blogs - https://help.flickr.com/upload-photos-and-videos-to-flickr-BkE9nXo1X

16:00:13: [-] 1877/3484 no engine matches - https://help.flickr.com/upload-photos-and-videos-to-flickr-BkE9nXo1X

16:00:13: [+] 1858/3484 link redirects to your URL - http://www.perfumeriamayorista.com/Visitas.asp?web=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:13: [+] 0905/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:13: [-] 1878/3484 no engine matches (HTTP-Status: 400 Bad Request) - https://privacyportal-cdn.onetrust.com

16:00:13: [+] 1873/5289 matches engine General Blogs - http://rprovincial.mobapp.at

16:00:13: [-] 1873/5289 no form at all - http://rprovincial.mobapp.at

16:00:13: [+] 1873/5289 matches engine General Blogs - http://rprovincial.mobapp.at/a

16:00:13: [-] 1873/5289 no engine matches - http://rprovincial.mobapp.at/a

16:00:13: [+] 1874/5289 matches engine General Blogs - https://dlang.org/blog/2020/11/20/dconf-online-2020-how-to-participate/

16:00:13: [+] 1874/5289 submission successful (119/300 submitted - AVG: 266.94/h) - https://dlang.org/blog/2020/11/20/dconf-online-2020-how-to-participate/

16:00:13: [+] 0906/5659 matches engine General Blogs - https://webhostingoffer.org/best-fastcomet-vs-siteground-comparison-2021/

16:00:13: [+] 0906/5659 submission successful (69/300 submitted - AVG: 154.79/h) - https://webhostingoffer.org/best-fastcomet-vs-siteground-comparison-2021/

16:00:14: [-] 0582/5636 download failed (SOCK: Host not found) - http://listweb.info/__media__/js/netsoltrademark.php?d=goldenalpha.com.vn%2Ftop-3-cong-ty-bat-dong-san-phan-phoi-dat-nen-uy-tin-tai-binh-duong-nam-2020%2F

16:00:14: [+] 0583/5636 link redirects to your URL - https://adresa.sk/ads.php?url=http%3a%2f%2fgoldenalpha.com.vn%2Fdat-nen-thuan-an-binh-duong-cham-nguong-2-ty-du-doan-gia-dat-nen-thuan-an-2020%2F

16:00:14: [+] 1853/6399 matches engine General Blogs - https://www.neowin.net/news/acer-swift-5-unboxing-and-first-impressions

16:00:14: [-] 1853/6399 required variable "url" was not used in form.

16:00:14: [+] 1853/6399 matches engine General Blogs - https://www.neowin.net/news/amazfit-gts-2e-review-a-stylish-smartwatch-that-needs-a-little-more-work

16:00:14: [+] 1853/6399 matches engine General Blogs - https://www.neowin.net/news/amazfit-gts-2e-review-a-stylish-smartwatch-that-needs-a-little-more-work

16:00:14: [-] 1853/6399 required variable "url" was not used in form.

16:00:15: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://more-details66431.blogprodesign.com/20198630/not-known-facts-about-click-here

16:00:15: [+] 1881/5136 matches engine General Blogs - https://www.forestenergy.org/wakeme-hage/

16:00:15: [+] 1881/5136 submission successful (255/300 submitted - AVG: 571.45/h) - https://www.forestenergy.org/wakeme-hage/

16:00:15: [-] 1879/3484 no engine matches - https://free-daily-porn-videos.blogspot.com/2020/07/best-list-of-free-porn-videos-2021-in.html?showComment=1598336500916

16:00:15: [-] 1882/5136 no engine matches - https://gtwhi.com.my/mco2-announcement/

16:00:15: [+] 1859/3484 matches engine General Blogs - https://agendatwentyone.wordpress.com/

16:00:15: [-] 1859/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:15: [+] 1859/3484 matches engine General Blogs - https://agendatwentyone.wordpress.com/2010/06/28/agenda-21/

16:00:15: [+] 1859/3484 matches engine General Blogs - https://agendatwentyone.wordpress.com/2010/06/28/agenda-21/

16:00:15: [ ] 1859/3484 waiting 15 seconds to not spam.

16:00:15: [+] 1859/3484 submission successful (256/300 submitted - AVG: 573.45/h) - https://agendatwentyone.wordpress.com/2010/06/28/agenda-21/

16:00:16: [+] 1854/6399 matches engine General Blogs - https://www.softwarehtec.com/

16:00:16: [-] 1854/6399 required variable "url" was not used in form.

16:00:16: [+] 1854/6399 matches engine General Blogs - https://www.softwarehtec.com/wordpress-time-out-when-open-all-posts-or-all-pages-page/

16:00:16: [-] 1854/6399 required variable "url" was not used in form.

16:00:16: [+] 1854/6399 matches engine Pingback - https://www.softwarehtec.com/wordpress-time-out-when-open-all-posts-or-all-pages-page/

16:00:16: [+] 1854/6399 new URL - https://www.softwarehtec.com/xmlrpc.php

16:00:16: [-] 1854/6399 submission failed (<fault>) - https://www.softwarehtec.com/xmlrpc.php

16:00:16: [+] 1855/6399 matches engine General Blogs - http://txtorg.org/swan-hyperclean-eureka-3-in-1-cordless-vacuum-cleaner-review/

16:00:16: [+] 1855/6399 submission successful (60/300 submitted - AVG: 134.36/h) - http://txtorg.org/swan-hyperclean-eureka-3-in-1-cordless-vacuum-cleaner-review/

16:00:16: [+] 0907/5659 matches engine General Blogs - http://seemore76532.post-blogs.com/20015647/rumored-buzz-on-see-more

16:00:16: [+] 0907/5659 submission successful (70/300 submitted - AVG: 156.77/h) - http://seemore76532.post-blogs.com/20015647/rumored-buzz-on-see-more

16:00:16: [+] 1880/3484 matches engine General Blogs - https://my.oschina.net/u/4406380/blog/4205392

16:00:16: [-] 1880/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:16: [+] 1860/3484 matches engine General Blogs - https://johnclarkeonline.com/

16:00:16: [-] 1860/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:16: [+] 1860/3484 matches engine General Blogs - https://johnclarkeonline.com/2011/06/20/liquid-breathing-its-not-as-easy-as-it-looks/

16:00:16: [+] 1860/3484 matches engine General Blogs - https://johnclarkeonline.com/2011/06/20/liquid-breathing-its-not-as-easy-as-it-looks/

16:00:16: [+] 1860/3484 submission successful (257/300 submitted - AVG: 575.28/h) - https://johnclarkeonline.com/2011/06/20/liquid-breathing-its-not-as-easy-as-it-looks/

16:00:17: [-] 1856/6399 no engine matches - http://www.softtec.ch/datenschutzerklaerung/

16:00:18: [+] 1881/3484 matches engine General Blogs - http://clariceapp.com/situs-bola-online-menawarkan-beberapa-siasat-terakurat-untuk-menang/

16:00:18: [+] 1881/3484 submission successful (258/300 submitted - AVG: 576.84/h) - http://clariceapp.com/situs-bola-online-menawarkan-beberapa-siasat-terakurat-untuk-menang/

16:00:19: [-] 1883/5136 no engine matches - https://login.cern.ch/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=https%3a%2f%2fespace.cern.ch%2f_trust%2f&wctx=https%3a%2f%2fespace.cern.ch%2fauthentication%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252Fauthentication%252F

16:00:23: [-] 100% Verification of OrdaSoft Review not successful->removed - http://www.inp.rnrt.tn/?option=com_booklibrary&task=view&catid=0&id=8&Itemid=0 [Link]

16:00:23: [ ] Verifying finished (55 checks done)

16:00:23: [ ] Loaded 1880 URLs (AVG of 11308 URLs left) from imported sites

16:00:25: [+] 1861/3484 matches engine General Blogs - https://countingfromzero.wordpress.com/

16:00:25: [-] 1861/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:25: [+] 1861/3484 matches engine General Blogs - https://countingfromzero.wordpress.com/2011/02/28/my-first-foray-into-fiction/

16:00:25: [+] 1861/3484 matches engine General Blogs - https://countingfromzero.wordpress.com/2011/02/28/my-first-foray-into-fiction/

16:00:25: [ ] 1861/3484 waiting 15 seconds to not spam.

16:00:25: [+] 1861/3484 submission successful (258/300 submitted - AVG: 574.62/h) - https://countingfromzero.wordpress.com/2011/02/28/my-first-foray-into-fiction/

16:00:25: [+] 1882/3484 matches engine General Blogs - https://www.delsey.com/int/en/p/air-france-kids-kid-trolley-00301370002.html

16:00:25: [-] 1882/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:25: [+] 1862/3484 matches engine General Blogs - https://tiagotec.wordpress.com/

16:00:25: [-] 1862/3484 required variable "url" was not used in form.

16:00:25: [+] 1862/3484 matches engine General Blogs - https://tiagotec.wordpress.com/2007/11/26/frases-para-rir-e-pensar/

16:00:25: [+] 1862/3484 matches engine General Blogs - https://tiagotec.wordpress.com/2007/11/26/frases-para-rir-e-pensar/

16:00:25: [ ] 1862/3484 waiting 15 seconds to not spam.

16:00:25: [+] 1862/3484 submission successful (259/300 submitted - AVG: 576.70/h) - https://tiagotec.wordpress.com/2007/11/26/frases-para-rir-e-pensar/

16:00:26: [-] already parsed - https://ln-shop.com/products/43-3game-table-professional-internet-cafe-game-chair-computer-table-with-audio-sensor-rgb-led-lights-cup-holder-headphone-hook&media=//www.dulichdau.com/2021/01/quan-1-2500-vn1-phut-buffet-tinh-

16:00:26: [-]  12% Verification of General Blogs not successful - https://www.simonplant.co.uk/legion-of-the-stag-somerset-medieval-fighting-group/

16:00:26: [+] 1863/3484 matches engine General Blogs - https://www.123sellit.co.uk/jeunesse-global-chosen-as-one-particular-of-the-most-effective-areas-to-operate-in-direct-promoting/

16:00:26: [+] 1863/3484 submission successful (260/300 submitted - AVG: 578.51/h) - https://www.123sellit.co.uk/jeunesse-global-chosen-as-one-particular-of-the-most-effective-areas-to-operate-in-direct-promoting/

16:00:27: [+] 1884/3484 matches engine General Blogs - http://www.mayanrocks.com/hoobaholics/feedback/?n=1..%FFbrave+frontier+Hack%FFnofollow%FFCrack+The+Sims+4%FFnofollow%FFCheats+for+Candy+Crush%FFexternal+nofollow/

16:00:27: [+] 1884/3484 submission successful (259/300 submitted - AVG: 576.12/h) - http://www.mayanrocks.com/hoobaholics/feedback/?n=1..%FFbrave+frontier+Hack%FFnofollow%FFCrack+The+Sims+4%FFnofollow%FFCheats+for+Candy+Crush%FFexternal+nofollow/

16:00:27: [+] already successful - http://https://megawinxo.com/

16:00:27: [-]  16% Verification of General Blogs not successful - https://wvphilippineshea.wordpress.com/2015/04/14/phl-political-map/

16:00:27: [+] already successful - https://cse.google.as/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Fprediksiwarna.com

16:00:27: [-]  25% Verification of Pingback not successful - https://www.empack.nl/logistics-automation-2021/

16:00:28: [-]  26% Verification of General Blogs not successful - https://www.123homefurnishings.com/2019/06/22/incredible-scandinavian-dining-room-decor-tips-to-refresh-your-mind-at-home/

16:00:28: [-] 1865/3484 download failed (SOCK: Connection timed out) - https://similar-porn.net/site/asssex1.com/

16:00:28: [-]  31% Verification of Pingback not successful - https://premierweb.io/web-design-seo-for-local-businesses/

16:00:28: [-]  34% Verification of General Blogs not successful - https://muslimmosques1.wordpress.com/2014/12/24/sixty-dome-mosque-bangladesh/

16:00:29: [-]  35% Verification of General Blogs not successful - https://mumbaimantra.com/survey.aspx

16:00:29: [-]  35% Verification of General Blogs not successful - https://whatsinwalton.co.uk/omni-academy-of-beauty-and-omni-the-salon/

16:00:29: [+] 0584/5636 matches engine General Blogs - http://A.Jkhbdcecoejjb@demosite.center/dotclear/index.php?post/2015/06/26/Welcome-to-Dotclear%21

16:00:29: [+] 0584/5636 submission successful (98/300 submitted - AVG: 217.67/h) - http://A.Jkhbdcecoejjb@demosite.center/dotclear/index.php?post/2015/06/26/Welcome-to-Dotclear%21

16:00:29: [+] 0909/5659 link redirects to your URL - https://www.wearn.com/ad_redirect/count.asp?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:30: [-] 1875/5289 no engine matches - http://iroes.com

16:00:30: [-]  43% Verification of General Blogs not successful - https://kristinmcgee.com/planet-oat-greenbean-casserole

16:00:30: [-]  46% Verification of General Blogs not successful - https://iamsteve.in/2018/09/19/commodore-64-mechanical-keyboard-project/

16:00:30: [-]  57% Verification of General Blogs not successful - https://johnflux.com/2015/05/02/nokia-6110-part-3-algorithms/comment-page-1/

16:00:30: [-]  57% Verification of General Blogs not successful - https://kaligrafinusantaraonline.wordpress.com/2012/10/21/kaligrafi-arab/

16:00:31: [-]  59% Verification of General Blogs not successful - https://danoah.com/social-media-helps-in-bringing-together-the-world-in-the-time-of-the-covid-19-pandemic/

16:00:31: [-] already parsed - https://www.google.pt/url?sa=t&url=http%3A%2F%2Fkhachsanbinhdai.com

16:00:31: [-] 0585/5636 no engine matches - http://gl.jlu.edu.cn/info/1080/13627.htm

16:00:31: [-] 1857/6399 no engine matches - http://dznrokr-fansites.com/termsofservice.html

16:00:31: [-] 0911/5659 no engine matches - https://www.washmochamber.org/schoolbusiness-partnership.html

16:00:31: [-]  64% Verification of General Blogs not successful - http://taneshabrazzell.total-blog.com/hints-about-how-to-buy-cheap-fake-money-13222920

16:00:32: [-] 1885/3484 no engine matches - http://ri.ms/?ts=fENsZWFuUGVwcGVybWludEJsYWNrfHw1Y2U4NHxidWNrZXQwMTF8fHx8fHw2MDI4ZTZhZjEwODVkfHx8MTYxMzI5MzIzMS4wNzU3fDhlNGI4OWM2ZDNjYWRhZTAyNjI0OWEwZDg2OWNiNGVjYWJmMmE0NmN8fHx8fDF8fDB8MHx8fHwxfHx8fHwwfDB8fHx8fHx8fHx8MHwx

16:00:32: [-]  64% Verification of General Blogs not successful - http://www.alibarbours.co/2019/08/20/game-judi-online-yang-unik-dan-menarik/

16:00:32: [+] already successful - http://panarmenian.net/eng/tofv?tourl=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:32: [-]  67% Verification of General Blogs not successful - https://economusee.eu/colonne-de-douche/

16:00:32: [-] 1858/6399 download failed (SOCK: Non authoritative - host not found) - http://blog.hhsn.net

16:00:32: [+] 1859/6399 matches engine General Blogs - https://argbash.io/generate

16:00:32: [-] 1859/6399 required variable "url" was not used in form.

16:00:32: [+] 0913/5659 link redirects to your URL - http://link.dropmark.com/r?url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:33: [-]  80% Verification of General Blogs not successful - https://online-dienste.erfurt.de/intelliform/forms/erfurt/01/barrierefreiheitsmeldung/index?webcode=gm133566&url=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:33: [-] 0914/5659 download failed (SOCK: Host not found) - http://robinmillsphotography.com

16:00:33: [-] already parsed - http://phillipsrobinson.com

16:00:33: [-]  86% Verification of Pingback not successful - http://socialintelligencehr.com

16:00:33: [-]  86% Verification of General Blogs not successful - http://flyashcomposition26791.dsiblogger.com/27604840/joker123-can-be-fun-for-anyone

16:00:33: [-] 1886/3484 no engine matches - https://williams874.ikizcinaranaokulu.com/2020/12/%ec%82%ac%ec%9a%a9-baccarat-%ec%98%88-a-job/

16:00:33: [-]  87% Verification of General Blogs not successful - http://samhobbs.co.uk

16:00:33: [-]  87% Verification of Pingback not successful - http://mispymag.com

16:00:33: [+] 1887/3484 matches engine Pingback - https://thetribuneworld.com/2020/08/18/garden-trends-2021-garden-ideas-and-inspiration/

16:00:33: [-]  94% Verification of Easybook Reloaded not successful - http://museynov.ru/index.php/obshchenie/kniga-otzyvov?40

16:00:33: [+] 1887/3484 new URL - https://thetribuneworld.com/xmlrpc.php

16:00:33: [-] 1887/3484 submission failed (<fault>) - https://thetribuneworld.com/xmlrpc.php

16:00:33: [-]  99% Verification of General Blogs not successful - http://nikkolom.ru/2021/01/zasedanie-yekspertnogo-kluba-region-2/

16:00:33: [-] 1868/5219 no engine matches (HTTP-Status: 500 Internal Server Error) - https://social.myarticle.in.net/profile/AntjeVande

16:00:33: [+] 1869/5219 matches engine General Blogs - https://theorcaproject.wordpress.com/

16:00:33: [-] 1869/5219 required variable "url" was not used in form.

16:00:33: [+] 1869/5219 matches engine General Blogs - https://theorcaproject.wordpress.com/2010/09/01/lolita-the-orca-her-life-her-legal-issues-and-her-way-home/

16:00:33: [-] 1869/5219 ReCaptcha v2 solving failed - No ReCaptcha v2 solving configured

16:00:33: [-] 1870/5219 no engine matches - https://stellaculinary.com/recipes/baking-pastry/baking/bread/sourdough-english-muffin-with-parmesan-and-herbs

16:00:33: [+] 1871/5219 matches engine Pingback - https://thealexandrian.net/

16:00:33: [+] 1871/5219 new URL - https://thealexandrian.net/wordpress/xmlrpc.php

16:00:33: [-] 1871/5219 submission failed (HTTP Error: 407 - Proxy Authentication Required) - https://thealexandrian.net/wordpress/xmlrpc.php

16:00:33: [-] 1872/5219 no engine matches (HTTP-Status: 404 Not Found) - https://productsite-static.tuenti.com

16:00:34: [+] 1873/5219 matches engine Pingback - https://www.pghfilm.org/

16:00:34: [+] 1873/5219 new URL - https://www.pghfilm.org/xmlrpc.php

16:00:34: [-] 1873/5219 submission failed (<fault>) - https://www.pghfilm.org/xmlrpc.php

16:00:34: [+] 1874/5219 matches engine Pingback - https://letempspresse.org/

16:00:34: [+] 1874/5219 new URL - https://letempspresse.org/xmlrpc.php

16:00:34: [-] 1874/5219 submission failed (<fault>) - https://letempspresse.org/xmlrpc.php

16:00:34: [+] 1875/5219 matches engine General Blogs - https://www.lawyer-monthly.com/

16:00:34: [-] 1875/5219 required variable "url" was not used in form.

16:00:34: [+] 1875/5219 matches engine General Blogs - https://www.lawyer-monthly.com/2020/03/100-years-since-women-entered-the-profession-is-the-legal-industry-still-a-mans-world/

16:00:34: [-] 1875/5219 required variable "url" was not used in form.

16:00:34: [+] 1875/5219 matches engine Pingback - https://www.lawyer-monthly.com/2020/03/100-years-since-women-entered-the-profession-is-the-legal-industry-still-a-mans-world/

16:00:34: [+] 1875/5219 new URL - https://www.lawyer-monthly.com/Lawyer-Monthly/xmlrpc.php

16:00:34: [-] 1875/5219 submission failed (<fault>) - https://www.lawyer-monthly.com/Lawyer-Monthly/xmlrpc.php

16:00:34: [-] 1876/5219 no engine matches - http://www.ks-minerals-and-agriculture.com/uken/fertiliser/advisory_service/kali-akademie/webinare/index.html

16:00:34: [+] 1877/5219 matches engine Aardvark Topsites - http://www.topfind.de/index.php?a=stats&u=billieormiston

16:00:34: [+] 1877/5219 new URL - http://www.topfind.de/index.php?a=join

16:00:34: [-] 1877/5219 registration failed (HTTP Error: 503 - Service Unavailable) - http://www.topfind.de/index.php?a=join - L:diannemaguire P:0g1S9NtNdmuOQM2

16:00:34: [-] 1878/5219 no engine matches - https://www.mcpressonline.com/industry-news/channel-news/ibm-study-employee-well-being-is-major-priority-for-many-ceos-of-high-performing-companies

16:00:34: [-] 1879/5219 no engine matches (HTTP-Status: 522 Connection timed out (Cloudflare)) - http://cite.case.law

16:00:34: [-] 1880/5219 download failed (SOCK: Connection timed out) - http://happywriterblog.com/__media__/js/netsoltrademark.php?d=thumuahangcu.vn

16:00:34: [-] 1881/5219 download failed (Aborted) - https://www.intravino.com/primo-piano/affaire-amarone-in-cina-ci-mancava-solo-letichetta-double-face/

16:00:34: [-] already parsed - https://www.retail.ru/bitrix/rk.php?id=7614&site_id=ru&goto=http%3A%2F%2Fwww.101dian.com%2F2021%2F01%2Ftong-hop-diadiemanuong-sai-gon.html

16:00:34: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://sportsister.com

16:00:34: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://thegms.org

16:00:34: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://brooksbjors.blogerus.com/20711012/great-info-on-uber-accident-lawyers

16:00:34: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://festivaldelhistoiredelart.com/blog/lequipe-du-festival-leve-le-voile-sur-quelques-elements-de-la-programmation-2021/

16:00:34: [+] 0587/5636 matches engine General Blogs - http://assopellettieri.it/forums/topic/acheter-steroide-canada-steroide-anabolisant-pour-chevaux-3/

16:00:34: [-] 0587/5636 required variable "url" was not used in form.

16:00:34: [+] 0587/5636 matches engine General Blogs - http://assopellettieri.it/?p=192008

16:00:34: [+] 0587/5636 matches engine General Blogs - http://assopellettieri.it/forums/topic/acheter-steroide-canada-steroide-anabolisant-pour-chevaux-3/

16:00:34: [-] 0587/5636 required variable "url" was not used in form.

16:00:34: [+] 0588/5636 link redirects to your URL - http://link.soi.vn/l.php?u=https%3a%2f%2fgoldenalpha.com.vn%2Fdau-tu-dat-nen-du-an-vung-tau%2F

16:00:34: [-] 1876/5289 no engine matches - https://www.thedavidhockneyfoundation.org/series/the-arrival-of-spring-in-2011-twenty-eleven-2

16:00:34: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://dtoplist.com

16:00:35: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://atlanticreview.org

16:00:35: [-] 1877/5289 no engine matches - http://blogmarks.net/services/lostPassword

16:00:36: [-] already parsed - http://www.marcusmiller.com/wp-json/oembed/1.0/embed?url=http%3A%2F%2Fwww.dulichdau.com%2F2021%2F01%2Ftin-du-lich-tu-bao-chi-moi-nhat-ngay_26.html

16:00:36: [+] 1883/5219 matches engine General Blogs - http://inumoaruke.jp/newpage20051201.shtml

16:00:36: [+] 1883/5219 submission successful (177/300 submitted - AVG: 391.49/h) - http://inumoaruke.jp/newpage20051201.shtml

16:00:36: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://charteredforesters.org

16:00:36: [ ] Loaded 73/1356 URLs from site lists

16:00:36: [+] 1884/5136 matches engine General Blogs - https://www.laborpress.org/frontline-train-conductor-reactive-mta-should-have-shut-the-system-down-for-two-to-four-weeks/

16:00:36: [+] 1884/5136 submission successful (256/300 submitted - AVG: 566.05/h) - https://www.laborpress.org/frontline-train-conductor-reactive-mta-should-have-shut-the-system-down-for-two-to-four-weeks/

16:00:36: [+] 0915/5659 link redirects to your URL - http://www.google.com/url?q=https://www.khachsanbinhdai.com/

16:00:36: [-] 100% Verification of General Blogs not successful - http://doyaya1235.jugem.jp/?eid=721

16:00:36: [-] 100% Verification of Pingback not successful - http://uksmokecontrolareas.co.uk

16:00:37: [-] 1860/6399 no engine matches - https://mftstamps.com

16:00:37: [-] already parsed - https://isnaf.info/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Fgoldenalpha.com.vn%2Fgolden-center-iii%2F

16:00:37: [-] already parsed - https://webmention.io/diaocphucland.vn/ly-do-chon-du-an-an-binh-plaza-thuyet-phuc-tu-nhung-chi-tiet-nho-nhat/

16:00:37: [-] 1861/6399 download failed (SOCK: Non authoritative - host not found) - http://prime.com.tr

16:00:37: [-] 1878/5289 download failed (SOCK: Host not found) - http://valeusoftware.in

Xem thêm

Khách sạn Bình Đại Bến Tre

Địa chỉ:
Nguyễn Thị Định, Ấp Bình Hòa
Thị Trấn Bình Đại, Huyện Bình Đại, Bến Tre
Đặt phòng:
Link Booking
Link Agoda
Hotline: 0275 2239 666
Email: datphong@khachsanbinhdai.com